• Interviu cu primarul comunei Păuliș, profesorul Petru Nicoară •

Fiind început de an, fiecare dintre noi aruncăm o privire – mai critică ori mai îngăduitoare – spre ceea ce am realizat în anul încheiat. Când este vorba de oameni aflați în fruntea unor comunități, acest bilanț se reflectă mai ales în ceea ce s-a rea­lizat în respectiva comunitate. Din această perspectivă am purtat zilele trecute un dialog amplu cu primarul comunei Păuliș, profesorul Petru Nicoară.
– Sunteţi unul dintre puţinii primari pe care o comunitate îl girează pentru lung timp; care este secretul longevităţii dvs?
– Acest „secret”se rezumă la implicarea nemijlocită în problemele comunităţii, seriozitatea cu care privesc lucrurile zi de zi, sufletul
ce-l pun în tot ce întreprind în Primărie, în comunitate. Iniţiativa în coordonarea activităţilor la nivelul comunei are o deosebită importantă pentru mine, relaţia cu toate colectivităţile locale, contactul permanent cu cetăţenii. Ascultăm ce spun oamenii mai în vârstă, dar și ce spun tinerii, ce gândesc ei, să răspundă solicitărilor pe care le fac cei din jurul nostru.

Uşa primarului este permanent deschisă pentru oameni, indiferent de statutul lor. Cu răbdare ascult problemele ridicate, greutăţile cu care se confrunta încercând, în spiritul legii, să-i ajut să găsească o soluţie. Îi explic omului pentru a înțelege și de ce nu se poate rezolva o anumită situație.
Ca primar, trăiesc pentru comunitate, sunt mereu în mijlocul oamenilor, vreau să rămână în urma mea în fiecare an câte două-trei investiţii. Doar așa comunitatea mă va aprecia: după fapte, nu după vorbe. De-a lungul carierei mele – atât ca director de școala dar și ca primar – mi-a plăcut corectitudinea, cinstea, omenia și principialitatea.
– Se spune că un profesor bun este cel care face ca lucrurile grele să pară ușoare. Considerați că e posibil acest adevăr și din ipostaza primarului?
– E posibil dacă știi să aduci în faţa cetăţenilor proiectele pe care doreşti să le faci pentru ei. Să-i convingi că un proiect pe care doreşti să-l demarezi nu se poate pune în practică în una sau două săptămâni, necesită timp. Nu mă pot detaşa de faptul că sunt dascăl, că trebuie să am răbdare în munca cu oamenii, să-i informez corect despre problemele actuale, să am un contact permanent cu ei, să-i sprijin în greutăţi, să fiu alături de ei în situaţii deosebite: incendii, calamităţi naturale, inundaţii, boli etc.
– Ce instituții, prin colaborare, vă apropie mai mult de oameni?
– Colaborarea deosebită cu şco­lile, bisericile, poliţia, agenţii economici și alţi factori de decizie ne ajută; implicarea în educaţia tineretului – prin diferite activităţi plăcute, utile și relaxante: jocuri, dansuri, festivităţi, excursii, activităţi sportive etc. Toate ne ajută să avem un aport considerabil în realizarea unei bune atmosfere în comunitate dar și în prevenirea apariției unor fenomene infracţionale.
– Dacă am face un bilanț al anilor trecuți, ce obiective ați enumera ca realizate astăzi în comună Păuliș?
– Cu bucurie pot să spun că în localitatea unde m-am născut și copilărit, Sâmbăteni, am reuşit cu fonduri din bugetul local și sponsorizări să cumpărăm terenul și să construim în 2008 Căminul Cultural, care 15 ani a fost o ruină. Au urmat: • printr-un proiect guvernamental OG nr.7/ 2006 am introdus aici reţeaua de ali­mentare și distribuţie a apei pentru 1.800 de locuitori, care s-au branşat pe rând, urmând să finalizăm și extinderea reţelei pe zona îngusta de-a lungul DN7. • Printr-un proiect pe Ministerul Mediului și Fondului de Mediu s-a construit „Parcul Sabin Manuilă”, în zona centrală și din fonduri proprii încă două parcuri cu spaţii de joacă. • Din bugetul local și cu sprijinul C J Arad s-a amenajat și îngrădit Baza sportivă Sâmbăteni, construindu-se și un ves­tiar, lucrare ce va fi inaugurată și recepţionata în curând. • Am reușit să preluăm de la Inspectoratul Şcolar Arad Şcoala Gimnazială „Sabin Manuilă” din Sâmbăteni, pe Primăria Comunei Păuliș, accesând Programul Operaţional de Dezvoltare
Rurală prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, „Proiectul de Extindere și Reabilitarea Şcolii”, ce se va încheia în mai 2016. • Tot pe acest program au fost asfaltate 4 străzi totalizând 3,8 km. • În Sâmbăteni a fost amenajată o zonă de locuinţe pentru tineri, a fost introdusă reţeaua de apă și curent, aşteptăm proprietarii parcelelor. • Tot pe fonduri europene a fost achiziţionată întreaga gamă de veselă pentru 300 de persoane în cadrul căminului cultural Sâmbăteni. • În Păuliș, din fondurile CJA și buget local a fost construită clădirea primăriei în 2011. • Pe fonduri guvernamentale a fost construită Sala de gimnastică și sport de la Şcoala Gimnazială Păuliș prin Compania Naţională de Investiţii. • Bază sportivă din Păuliș a fost moder­nizată printr-un proiect local cu sprijinul unor sponsori, executându-se lucrări în regie proprie de construcţii a vestiarului și a tribunei, împrejmuirea arenei, alimentarea cu energie electrică și termică. •  Pe un program guvernamental și cu sprijinul CJA cu o cofinanţare din bugetul local a fost reabilitată interior și exterior și şarpanta la Şcoala Gimnaziala Păuliș și Grădiniţa PN2 și asfaltarea terenului din curtea şcolii. • Pe Master Planul Judeţului Arad s-a finanţat proiectul pe fonduri europene „Reabilitarea și Extinderea Reţelei de Apă în Păuliș” lucrare care se va termina în martie 2016. • Printr-un alt proiect este în construcţie „Staţia de epurare Păuliș”, lucrare care se va încheia în iunie 2016, staţia deservind 7.000 locuitori, inclusiv localitatea Sâmbăteni. • Din bugetul local, în regie proprie s-a făcut „Parcul Central Căpitan Ioan Fătu”, eroul căzut în 1944, la Păuliș. •  Au fost achiziţionate utilaje printr-un proiect European în valoare de peste 800.000 de lei (tractor 136 CP, remorca 13 tone, vidanja 7.000 l, „autoutilitara cu nacelă” pentru intervenţie la iluminatul public și altele). • Am primit prin Ministerul Dezvoltării Regionale două microbuze şcolare Ford și Opel pentru transportul elevilor. • A fost achiziţionate: o Dacia Duster și o Dacia Papuc, un buldoexcavator Komatsu, doua autospeciale pentru intervenţii în caz de incendiu. S-au procurat alte scule și utilaje pentru efectuarea unor lucrări în parcuri și construcţii etc. • În Cladova am reușit, cu Consiliul Local, două
proiecte guvernamentale HG nr 577/2006 asfaltarea drumului comunal DC69, de la DN7 până la Barajul de pe Valea Mare, 6 km, lucrări finalizate în 2011. • A fost amenajat un parc cu spaţii de joacă precum și pentru recrearea persoanelor vârstnice. Parcul se va înfrumuseţa și îmbunătăţi în continuare. • În Baraţca s-a construit Centrul de Informare Turistică și s-a făcut o extindere a reţelei de apă pe aproximativ 600 m.
– Ce v-ați propus pentru anul acesta?
– Doresc ca în 2016 să finalizăm și să recepţionăm proiectele: • extinderea și reabilitarea Şcolii Gimnaziala Sabin Manuilă din Sâmbăteni, în mai 2016; • asfaltare străzi Păuliș și Sâmbăteni, până la sfârşitul lui 2016, inclusiv podete și rigole; • împreună cu CJA și Compania de Apă Arad să facem recepţia la Staţia de Epurare de la Păuliș și la reabilitarea și extinderea reţelei de apă și canalizare din Păuliș, cel târziu iunie 2016; • să dăm în folosinţă baza sportivă din Sâmbăteni mai – iunie 2016; • ne propunem să construim în regie proprie 3-4 km de trotuare din pavele și beton în localităţile Păuliș și Sâmbăteni. De asemenea: • vom continua cu extinderea reţelei de apă în Sâmbăteni de-a lungul străzii pe DN7 (E68); • vom accelera punerea în posesie pe parcelele care revin tinerilor cu drept de a primi în folosinţă 300 mp conform Legii nr. 15/2003 și scoaterea din nou la licitaţie după modificarea preţului (pe mp) conform evaluării și aprobării Consiliului Local Păuliș, în zona de locuinţe din localitatea Sâmbăteni; • dorim ca în acest an să finalizăm Planul Urbanistic General, să-l aprobăm în Consiliul Local, astfel să putem lucra după acest P.U.G pentru că sunt prevăzute zone de locuinţe, zone comerciale în localităţile Păuliș, Sâmbăteni și Baraţca, spaţii de terenuri care ar aduce venituri la bugetul local al comunei. • Cetăţenii din Baraţca au propus la adunările cetăţeneşti să amenajăm un parc de joacă pentru copii, de recreere pentru vârstnici; vom acționa în acest sens în 2016. • Având Autocamion cu nacelă vom repara corpurile de iluminat stradal (în regie proprie cu o persoană autorizată ISCIR) și le vom completa unde se impune. • Vom căuta să punem în valoare izvorul de apă minerală de pe Malul Mureşului de la Păuliș. De asemenea, în primele luni ale anului 2016 vom căuta în baza proiectelor aflate la instituţiile ce ne aparţin (şcoli, grădiniţe, cămine culturale, baze sportive etc) să obţinem pentru fiecare autorizaţie ISU. Mai avem prevăzute și alte obiective de realizat pentru anul în curs dar care le vom prezenta pe parcursul anului 2016.
– Ați accesat proiecte și pentru perioada 2014-2020?
– S-au depus următoarele proiecte europene la AFIR Timişoara pentru Programul PNDR 2014-2020: • Asfaltare străzi în satele Păuliș și Sâmbăteni, 8 km, pe Măsura 7;2, proiecte la care s-a închis linia de finanţare în 30 octombrie 2015. Proiectul are 60 de puncte, se află în stadiul de evaluare, dacă se vor lua măsuri de urgentare a evaluărilor, acest proiect poate intra la finanţare în iunie 2016, astfel că în Păuliș vor fi asfaltate toate străzile, iar în Sâmbăteni ne vor rămâne două străzi mai scurte. • Reabilitarea Grădiniţei PN1 Păuliș (din centru): schimbarea integrală a şarpantei, încălzirea centrală. Proiectul are peste 60 de puncte, sesiunea s-a închis pe 18 decembrie, fiind depus în noiembrie 2015. Este eligibil deoarece s-au depus puţine proiecte pe Măsura 7:2 (Infrastructura educaţionala) și avem punctaj bun. Aşteptam evaluarea de la AFIR Timişoara, dacă va fi eligibil se va semna contractul de finanţare. • Al treilea proiect e pe Măsura 7:6, “Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, titlul: „Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Păuliș”. Sesiunea de depunere s-a închis la 18 decembrie 2015. Proiectul nostru are un punctaj bun și şanse de a fi eligibil.
– Ce planuri aveți în conti­nuare?
– Comuna Păuliș se află în plin proces de dezvoltare și modernizare; și procesul continuă. Dorim să accesăm fonduri europene pentru 2014-2020 pe Programul Operaţional Regional prin ADR 5 Vest Timişoara, precum și prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice – „Programul Inter Regional V-A Romănia–Ungaria (2014-2020), după cum urmează: • I. „Reabilitarea Monumentului Eroilor de la Păuliș” inclusiv introducerea curentului electric, apă, spaţii verzi și împrejmuirea monumentului. Suntem în faza de a prelua „Muzeul Detaşament Păuliș” de la Unitatea Militară Lipova care s-a mutat la Timişoara, cu posibilităţi mari de a dezvolta turismul în zona Păuliș. • II. „Pista de biciclişti între Sâmbăteni-Păuliș-Barațca-intersecția cu Valea Cladovei”, deosebit de utilă pentru legătură Aradului cu Valea Cladovei, un punct bun și util pentru turism. • III. Pe Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice avem pregătit proiectul “Asfaltarea Drumului comunal DC69A (Valea Mică) și-l introducem în şedinţa din ianuarie 2016; paralel pregătim proiectul „Asfaltare străzi pe Valea Frunzişului” pe 1 km și a străzii dintre Biserică și Valea Birtolon din Baraţca. • IV Pe axa prioritara 5 „Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor și ges­tionarii dezastrelor” pe „Programul Inter Regional V-A România – Ungaria”, „Achiziţionarea unor vehicule speciale, a echipamentelor și materialelor pentru serviciile publice de intervenţie de urgenţă” – vrem o autospecială de pompieri noua și modernă cu intervenţie rapidă. (F.B.)

  • Loredana spune:

    Drumurile impracticabile din Comuna Paulis si promisiuni de luni de zile ca se vor asfalta. Cerem domnului primar macar pietruirea strazilor impracticabile de luni de zile.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției