Cu sprijinul Consililului Județean Arad și al Companiei de apă Arad a fost semnat contractul pentru megaproiectul de apă-canal ce prevede „Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și introducerea canalizării în Ghio­roc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova“ din județul Arad. Astfel „Proiectul de rea­bilitare și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad” este un proiect cofinanțat din fondul de coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu, beneficiar fiind operatorul regional SC Com­- pania de apă SA și comuna Păuliș. Lucrările au fost atribuite pentru reabilitarea și extinderea rețelei de apă și introducerea canalizării în Ghio­roc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova, prin licitație deschisă, SC Univro SRL.
Valoarea totală a lucrărilor pentru reabilitarea și extinderea rețelei de apa și introducerea canalizării este de 6.590.000 lei. Proiectul P.O.S Mediu se va derula până la sfârșitul anului 2015 cuprinzând 76,48% contribuția nerambursabilă a UE, 11,70% a Guvernului României iar 1,80% contribuția autorităților locale din aria proiectului. Diferența de 10,2% fiind obținută de SC Compania de apă SA prin credit bancar garantat de Consiliul Județean Arad.
Acest proiect face parte din lucrările cuprinse în Masterplanul județean care au început cu lucrarea de aducțiune a apei în Vladimirescu-Ghioroc, acolo unde o conductă de 17 km va duce apa spre Podgoria Aradului (prin Sâmbăteni). În acest proiect se va reabilita conducta de aducțiune a apei potabile Ghioroc-Păuliș paralele cu DJ 708 B, înlocuindu-le cu conducta veche de azbociment în continuare pe strada nr. 62, strada nr. 63. Se va extinde rețeaua de apă potabilă pe străzile nr. 71, nr. 76 pe DN7(67+68), străzile nr. 75 și nr. 77.
Canalizarea se va introduce de-a lungul șoselei DJ 708 B (drumul județean), strada nr. 62 (str. Germană), strada nr.63 (Weis-Andercau), strada nr.64 (Weis-Suciu) unde se amplasează prima stație de pompare (SP1); strada 65 (Catana-Weis), strada nr.66 (Casa de copii-Viaduct), strada nr. 70 (Onaca-Chende), strada nr. 71 (Cooperativa veche) amplasarea celei de-a doua stații de pompare (SP2) pe locul fostei gropi de gunoi; strada nr.77 (Miculita-Borsos) se continuă apoi conductele spre stația de epurare amplasata la Mureș. DN7(drumul național) se vor amplasa conductele (țevile) de canalizare de o parte și de alta a drumului între Primărie și Viaduct.
Menționăm că acest proiect european, pe Masterplanul județului Arad a cuprins în prima fază în limita fondurilor europene alocate reabilitarea conductei de aducțiune a apei Ghioroc-Păuliș și interiorul localității Păuliș, conducta veche de peste 35 de ani (din azbociment); extinderea rețelei de apă pe unele străzi; introducerea rețelei de canalizare în localitatea Păuliș pe aproximativ 50% din străzile comunei; amplasarea celor două stații de pompare în localitatea Păuliș (SP1, SP2) spre stația de epurare (Mureș); aducțiunea apei potabile prin conducta din comuna Vladimirescu-Ghioroc-Păuliș.
Proiectul de alimentare cu apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș (județul Arad) este cofinan­țată din fondul de coeziune în cadrul Programului Operațional Sec­- torial Mediu, axa prioritară 1: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare.

Recomandările redacției