COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță prelungirea apelului de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – măsura 1.5/6C – „ Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe”

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) “Podgoria Miniș-Măderat”, beneficiară a unui contract de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul Măsurii 19 LEADER, pentru implementarea sub-măsurilor 19.2 și 19.4 anunță pe toți cei interesați că a prelungit apelul pentru depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul măsurii 1.5/6C – „ Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe”.

Fondurile publice disponibile în cadrul măsurii 1.5/6C, pentru această sesiune sunt de 74.403 euro.

Rata sprijinului (intensitatea sprijinului) va fi după cum urmează:

– pentru proiectele generatoare de venit, sprijinul public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile;

– pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică, sprijinul public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile;

– pentru proiectele negeneratoare de venit, sprijinul public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Solicitanții eligibili în cadrul acestei măsuri sunt:

– Entităţi publice, ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), APL (Autorități Publice Locale), Organizații Non Guvernamentale – O.N.G.-uri din comune și orașe aflate în teritoriul LEADER Podgoria Miniș – Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

– Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș – Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii 1.5/6C este de până la maxim 74.403 euro.

 

Data lansării Apelului de Selecţie: 30.07.2021

Data limită de depunere a proiectelor: 15.11.2021

 

Mai multe informații puteți afla consultând pagina noastră de internet www.galpodgoriaminismaderat.ro sau scriindu-ne la adresa de e-mail [email protected].

 

Vă așteptăm și la sediul nostru situat în comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 INFANTERIE, nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340.

Recomandările redacției