invatamant[1]Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a publicat şi a afişat joi rezultatele obţinute la concursul naţional de candidaţii la ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante şi/sau rezervate, pentru anul şcolar   2014 – 2015. Publicarea s-a făcut pe forumul instituţiei din reţeaua internet şi pe platforma http://titularizare.ro, iar afişarea s-a făcut la centrul de concurs de la Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări Caius Iacob din municipiu şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean. Candidaţii respinşi au avut posibilitatea de-a contesta notele obţinute, vineri şi sâmbătă putând fi depuse documentele în acest sens.

Conform datelor transmise de ISJ, concursul a constat dintr-o probă scrisă, nota minimă de promovare fiind 5. În aceste condiţii, după evaluarea lucrărilor, rata de promovare înainte de soluţionarea contestaţiilor este de 77,25% (489 de candidaţi).

Din totalul de 636 lucrări transmise la centrele naţionale pentru evaluare, au fost evaluate 633, 3 lucrări fiind anulate. Dintre cei 633 candidaţi evaluaţi la proba scrisă, 278 de candidaţi au obţinut note între 7 şi 10 (43,91%),  211 candidaţi au obţinut note între 5 şi 7 (33,33%) şi 144 de candidaţi au obţinut note sub 5 (22,74%). 4 candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, la disciplinele Religie ortodoxă, Educaţie fizică şi sport, Psihopedagogie specială şi Învăţământ preşcolar .

În perioada de timp alocată depunerilor de contestaţii, respectiv vineri până la ora 21,00 şi sâmbătă în intervalul orar 9,00-15,00, s-au depus 108 contestaţii, 107 pentru nota propriu-zisă şi una pentru anularea lucrării; 56 de contestaţii au în vedere note sub 5, şi 51 note peste 5.

În funcţie de discipline/specialități, au depus 26 de contestaţii candidaţi la posturi de învăţător/învăţătoare, şi 20 de candidaţi pentru posturi de educator/educatoare.cele mai multe contestații:

Lucrările ale căror note au fost contestate se vor reevalua astăzi şi mâine, iar rezultatele finale, definitive, ale concursului se vor publica şi afişa miercuri, 30 iulie.

Joi, 31 iulie, în şedinţă,  la centrul de concurs de la  Liceul Caius Iacob, se va face repartizarea pe posturi publicate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată. Vor fi repartizați candidaţii care au obţinut cel puţin media 7,00 la concursul din sesiunea 2014, minim nota 7 la inspecția specială la clasă ori minim nota 8 pentru cei care și-au echivalat inspecția de la definitivat și, obligatoriu, minim nota 7,00 la proba scrisă.

Repartizarea pe posturile didactice publicate în vederea angajării pe perioadă determinată a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 la concursul din sesiunea 2014 se va face în şedința publică din 4-5 august, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Recomandările redacției