Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 și a suplimentului pentru energie se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 și a HGR nr. 1.073/04.10.2021 și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 2.309/03.10.2022.Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, doar pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință, care nu dețin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului și al căror venit net pe membru de familie este:

•             până la 1386 lei în cazul familiilor

•             până la 2053 lei în cazul persoanelor singure

Formularele de cerere pot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor, sau vor putea fi descărcate de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Arad www.dasarad.ro/acte-necesare-si-formulare/serviciul-prestatii-sociale începând cu data de 17.10.2022.Solicitanții pot obține informații specifice privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie începând cu data de 17.10.2022, la sediile centrelor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor sau la următoarele numere de telefon:

•             Centrul nr. 1: Arad, Piața Plevnei nr. 1. Telefon: 0257-282777.

•             Centrul nr. 2: Arad, Calea Radnei nr. 250. Telefon: 0724-334596.

•             Centrul nr. 3: Arad, Calea Radnei bl. 108/b, parter. Telefon: 0257/212155.

•             Centrul nr. 4: Arad, str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții). Telefon: 0257/252282.

Recomandările redacției