Conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a dezbătut subiectul simplificării procedurilor de accesare a finanțării.
Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Cheșnoiu a fost de curând prezent la şedinţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii spe­cifice din Camera Deputaţilor, ală­- turi de Președintele Comisiei, Ale­xandru Stănescu. Lucrările Comi­siei au avut loc la sediul Instituției Prefectului din Alba Iulia.
La eveniment au participat, pe lângă membrii Comisiei pentru agricultură, şi ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan DENEȘ, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Claudiu Sorin Roșu Mareș și directorul general adjunct al AFIR, Nicolae Popa.
„Datorită efortului comun, depus pe parcursul întregului an, am reușit să atingem ținta de absorbție a fondurilor europene și în acest an. O bună parte din reușita Agenției o datorăm şi acestei susţineri. Discuțiile pe care le-am avut atât cu beneficiarii, cât și cu colegii noștri din teritoriu ne oferă ocazia de a identifica problemele întâmpinate în implementarea proiectelor pe care le finanțăm și ne ajută să optimizăm toate procesele care necesită ajustări. Sunt convins că ne aflăm pe drumul cel bun şi vreau să-i asigur pe toţi cei prezenţi că vom menține același ritm de lucru accelerat, astfel încât să atin­gem toate obiectivele pe care ni le-am propus”, a declarat Adrian Cheșnoiu, directorul ge­neral al AFIR.
Temele abordate în timpul ședinței au vizat măsurile de simplificare implementate în acest an, dar şi problemele întâmpinate în anii anteriori de către beneficiarii publici și privați în derularea proiectelor finanțate prin intermediul submăsurilor din cadrul PNDR 2020. De asemenea, directorul general al AFIR a prezentat stadiul implemetării Programului și plățile transferate beneficiarilor.

Recomandările redacției