eminescuSituaţia tensionată de la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, generată de schimbarea directorului şi necesitatea de mutare a activităţii şcolare într-o altă locaţie, pare să se liniştească. Profesorul Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad, a ţinut să lămurească lucrurile în cadrul unei conferinţe de presă organizată ieri.
În ceea ce priveşte schimbarea conducerii unităţii de învăţământ, Mladin a precizat că singurul criteriu de care a ţinut seama a fost cel legal, nicidecum unul politic. „Pentru anul şcolar viitor, s-a luat decizia în cadrul consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean, ca persoanele care împlinesc vârsta de pensionare să nu mai continue activitatea în învăţământ. Avem în acest moment 30 de solicitări în acest sens, însă în total există 64 de cadre didactice pensionabile. Toate cele 64 de posturi vor fi acoperite, fără nici un fel de probleme. În ceea ce priveşte însă cadrele didactice care fac parte din conducerea unităţilor de învăţământ, legea spune că în ziua în care împlinesc vârsta de pensionare, aceştia trebuie înlocuiţi. În această situaţie s-a aflat directoarea de la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu şi directorul de la Şcoala Gimnazială din Conop“, a declarat Claudius Mladin.
Astfel, Iliţa Moldovan, fosta directoare care a fost înlocuită cu Monica Ienciu, s-a reîntors la catedra de limba şi literatura română unde poate rămâne până la sfârşitul anului şcolar în curs.
Totodată inspectorul şcolar general a ţinut să precizeze că raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabili­tăţii, cooperării şi solidarităţii în rezol­- varea problemelor. Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
„Conform Legii nr. 1/2011, terenurile şi clădirile unităţilor de învăţământ, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei mate­- riale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de excelentă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Copiilor, cluburile sportive şcolare, precum şi alte unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective şi sunt administrate de acestea“, a mai spus Claudius Mladin.

Recomandările redacției