nadas paginaConducerea Ocolului Silvic Privat Nadăş a decis să rupă tăcerea. Ieri, am fost contactaţi la redacţie de Oliver Paul Ilieş, reprezentantul ocolului, pentru a ne povesti câteva întâmplări interesante, care dacă se dovedesc a fi adevărate, aruncă o serioasă umbră de îndoială asupra intenţiilor care i-au mânat în luptă pe unii angajaţi ai Direcţiei Silvice, care se declară apărători ai pădurilor statului.
Potrivit celor declarate de Oliver Paul Ilieş, unul dintre cei care ar fi avut anumite interese în anularea titlului de moştenitor obţinut de familia Colţeu ar fi nimeni altul decât Teodor Ţigan, directorul Direcţiei Silvice Arad.  „Noi nu am avut nicio­dată probleme cu Direcţia Silvică, dar unii de acolo au avut probleme cu noi. În urmă cu un an sau doi, auzisem că domnul Ţigan face drumuri în Elveţia, aflându-se în căutarea unor moş­tenitori şi că ar încerca să cumpere drepturile li­tigioase. Dacă în Elveţia a fost personal, după câte am auzit, şi-a trimis repre­zen­tanţi şi în Ungaria, cu acelaşi scop. La un mo­ment dat, o anumită persoană a intentat un proces, pentru a ni se anula titlul de moştenitor. Când i-am cerut ac­tele de identitate, persoana cu pricina a renunţat la proces. Bă­nuim că acea persoană a fost  găsită de Ţigan. De altfel, şi oamenii din sat vorbeau de acea persoană”, îşi începe povestea Ilieş. În continuare, acesta susţine că în urma cercetărilor făcute de Ţigan ar fi apărut nu unul, ci vreo 14-16 sau chiar 18 moştenitori. „Băiatul lui Iovu Biriş, unul dintre localnicii care ne fac probleme, lucrează la RNP Romsilva ICAS Bucureşti. După ce a început bâlciul cu satul Nadăş, am auzit că în spatele celor cu care ne judecăm ar sta anumite persoane care lucrează la Romsilva”, mai spune Ilieş.
„Pădure cu autoservire”
În urma descinderii procurorilor DNA la Nadăş s-a dispus predarea pădurii aflate în administrarea Ocolului Silvic Privat Nadăş către Direcţia Silvică, care trebuie să o pă­zească. Având în vedere acest lucru, conducerea ocolului a dorit să afle cine sunt cei care se vor ocupa de pădure. Astfel au aflat că în districtul inginerului silvic însărcinat să se ocupe cu paza pădurii de la Nadăş au fost făcute tăieri ilegale, fără ca nimeni să se sesizeze. Într-o sesizare trimisă pe adresa ministrului delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Doina Pană, se arată că „S-a dispus Direcţiei Silvice a judeţului Arad să desemneze ocolul silvic de stat care să ia în pază pădurea, iar Direcţia Silvică a numit Ocolul Silvic Beliu pentru îndeplinirea acestor atribuţii, delegându-i pe şeful de ocol, ing. Luce Ioan (fost coleg de şcoală cu actualul director general al Romsilva, pe care l-a şi găzduit în locuinţa părinţilor săi în această perioadă) şi pe şeful de district Alb Traian pentru participare la predare-primire De­semnarea Ocolului Silvic Beliu pentru preluarea în pază a pădurii şi mai ales a celor două persoane indicate mai sus, a avut la bază relaţiile personale strânse dintre şeful ocolului silvic şi şeful de district cu directorul Direcţiei Silvice Arad şi are scopul de a pune la dispoziţia acestora o bază profitabilă de defrişare ilegală, aşa cum au procedat aceştia şi cu pădurea de stat administrată de acel ocol silvic, unde totul e «ras», pădurea nemaiexistând din cauza tăierilor ilegle.” Mai mult, în sesizare se spune că desemnarea pentru preluare în pază a pădurii de la Nădaş a unor persoane care nu s-au dovedit capabile să administreze pădurea de stat, pune în pericol integritatea pădurii Ocolului Silvic Privat.
Oliver Paul Ilieş mai spune că în urma sesizării a venit un control de la Bucureşti, care a confirmat aspectele semnalate. „A venit o echi­pă din corpul de control al Ministrului Mediului şi la inspecţia pe teren s-a constatat că ceea ce am scris eu în sesizare se confirmă. În urma inspecţiei care a durat două zile, s-a constatat un număr de cioate lipsă, urmând să ia măsurile ce se impun. Nu   s-a inspectat nici măcar 10% din ceea ce am scris eu în sesizare. Unul dintre inspectori a spus că acolo e autoservire, drept pentru care s-a dispus efectuarea unui control pe raza întregului ocol Beliu. De altfel, când am fost pe teren, cei de la ITRSV de la Arad nu aveau ciocan să bată cioatele. Deşi veniseră pregătiţi să ne facă nouă probleme. Până la urmă au găsit un ciocan. Inspectorul de la Arad nu voia să bată cioatele. Cu toate că inspectorul de la Bucureşti îi spunea să bată, băteau tot al treilea ciot. De altfel, inspectorii de la Arad ne-au ameninţat că vom vedea noi, dacă umblăm cu reclamaţii pe la minister”, mai spu­ne Ilieş. În răspunsul primit de Ocolul Silvic Privat Nadăş de la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului se menţionează că „refe­ritor la tăierile ilegale de arbori în cantonul Cimercea din O.S. Beliu, reprezentanţii Departamentului împreună cu cei ai dumneavoastră au fost pe teren în zonele indicate şi au constatat 101 cioate provenite de la arbori tăiaţi în delict pentru care corespunde un volum de 63,4 mc al arborilor tăiaţi ilegal. Aspectele sesizate pentru acest canton au fost aduse şi la cunoştinţa Regiei Naţionale a Pădurilor pentru a lua măsurile legale ce se impun de recuperare a prejudiciului, de aprofundare a controlului şi de sancţionare a celor responsabili.”
Oliver Paul Ilieş povesteşte că după plecarea inspectorilor veniţi de la Bucureşti, angajaţii DSA care lucrează la districtul condus de Traian Alb ar fi mers pe teren să facă curăţenie, adică, după cum susţine reprezentantul Ocolului Silvic Privat Nadăş, să scoată cioate şi să le mar­cheze pe cele ce mai pot fi marcate.
Fără pază
O altă problemă ridicată de reprezentanţii Ocolului Silvic Privat Nadăş face referire la modul în care este păzită pădurea şi modul în care au fost aleşi pădurarii care fac acest lucru. „Am făcut numeroa­se demersuri, cerând ca pădurarii noştri să fie detaşaţi la Romsilva, pădurari pe care noi  i-am preluat de la Romsilva. Nu au vrut să-i ia. Au angajaţi alţi pădurari, nu ştim dacă au terminat şcoala sau nu, şi nu ştim cum a fost posibil acest lucru, din moment ce angajările au fost blocate. Mai mult, cei angajaţi sunt revizuienţii noştri în procese.      I-am şi trimis poze domnului Crăciunescu cu unul dintre pădu­rari, care era cu steagul în faţă la Tribunal”, a ţinut să precizeze Ilieş. Potrivit acestuia, timp de câteva zile, din momentul în care Ocolul Silvic Privat a fost înştiinţat că s-a decis „suspendarea serviciului public cu regim silvic prestat” de respectiva entitate, până la preluarea pazei de către Direcţia Silvică, pădurea a rămas nepăzită. „Din 11 martie, până în 19 martie, pădurea familiei Colţeu a rămas nepăzită, noi nemaiavând dreptul nici să facem pază. De abia din 20 martie, ne-au anunţat că începe inspecţia de fond. Reprezentanţii Ocolului Beliu, cu şeful de district a început inspecţia, care a durat patru luni. În primele săptămâni nu s-au găsit cioate, deodată au început să găsească. La un pădurar, în primele trei luni s-au găsit 100 de cioate, iar în ultimele două săptămâni i-au găsit 400 de cioate. Ne-am întrebat de ce tot tărăgănează acest control. Mai mult, un pădurat angajat de OS Beliu şi-a dat demisia, iar cel puţin două săptămâni pădurea a ră­mas din nou fără pază. Pentru că am făcut adrese pentru a afla ce se întâmplă,  domnul Ţigan ne-a cerut la un moment dat să nu-l mai stresăm cu solicitările noastre. Trebuie să ştiţi că Traian Alb are un cumnat care deţine o firmă de exploatare ce lucrează cel mai mult în districtul lui. De altfel Alb este cel care conduce de fapt firma. Aceşti domni care au probleme la ei în cantoane vin să ne preia pădurea în pază. Să ştiţi că Ţigan şi cei din DSA au visat să pună mâna pe averea asta. Alb s-a ocupat de preluare acestei păduri de parcă ar fi a lui. Când              s-au căutat cioate, le-a promis revizuienţilor că Ţigan le dă combustibil nelimitat, numai să găsească cât mai multe. În plus, Iovu Biriş se lăuda că Ţigan e omul lui şi ne termină. Abuzurile care s-au făcut sunt inimaginabile”, a încheiat Oliver Paul Ilieş.
Deşi am încercat să obţinem un punct de vedere din partea Direcţiei Silvice, purtătorul de cuvânt al instituţiei nu a putut fi contactat.

Recomandările redacției