ULALReprezentanţii Uniunii Locale a Asociaţilor Locative Arad (U.L.A.L.) anunţă că în perioada 03-04 octombrie 2013 vor participa, la Bucureşti, la Conferinţa Naţională a Ligii Asociaţiilor de Proprietari din România, „HABITAT”. Alături de reprezentanţii asociațiilor de proprietari din intreaga ţara vor participa ANRSC, ANRE (autorităţile de reglementare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Energie), ANPC (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice, reprezentanţi ai Parlamentului României, experţi interni şi internationali, asociaţiilor internaţionale la care Liga HABITAT este membră. Tematica Conferinţei, cuprinde: adaptarea legislaţiei asociaţiilor de proprietari la actualele cerinţe ale habitatului; modificarea şi completarea legislaţiei privind serviciile comunitare de utilităţi publice; starea actuală a serviciului public de alimentare cu ener­gie termică; completarea legislaţiei privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor; adoptarea de urgenţă a unei scheme de sus­ţinere eficientă a consumatorilor vulnerabili; dreptul la locuire – locuinţă decent şi propuneri de modificare a Codului Fiscal în problematica asociaţiilor de proprietari. Activităţile organizate se vor desfăşura cu ocazia Zilei Mondiale a Habitatului. În data de 3 octombrie, conduce­rea U.L.A.L. va fi primită la preşedintele ANRSC pentru prezentarea problemelor legate de stadiul încheierii contractelor de furnizare a ener­giei termice la Arad şi alte aspecte legate de problemele serviciilor  comunitare de utilităţi publice ce se administrează în Arad.
(C.U.)

Recomandările redacției