accesIeri, a avut loc conferinţa regională la Arad organizată în ca­drul proiectului „Asigurarea acce­sului egal la ocuparea şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniu sani­tar- ACCES“.
Proiectul ACCES şi-a propus să ofere celor 700 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat din judeţele Arad, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Ma­ramureş, Timiş şi Municipiul Bucureşti, acces la diversificarea calificărilor deţinute de acestea, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piaţa muncii precum şi o formă de venit suplimentar.
Conferinţa regională, la care au participat 100 de persoane, a avut ca obiectiv să informeze des­pre modalităţile de stimulare a participării femeilor pe piaţa muncii, de conştientizare a importanţei existenţei unei pieţe inclusive a muncii de creştere, a interesului femeilor pentru dezvoltare a carierei prin obţinerea de noi calificări şi abilităţi. Pin aceste lucruri se vor spori oportunităţile de angajare şi mobilitatea acestora pe piaţa muncii.
În cadrul conferinţei au fost expuse şi concluziile extrase de experţii proiectului în urma ela­borării „Ghidului de egalitate de şanse în urma experienţelor acumulate şi documentate pe parcursul vizitelor de lucru organi­zate în perioada mai-iulie 2015“, la Madrid în colaborare cu Consejo General de Enfermeria.
Emilian Ciorogariu

Recomandările redacției