După deliberări, pauze, controverse, potriviri, analize pe text, consilierii locali au votat cum și când se va desfășura  un alt concurs pentru managementul Filarmonicii Arad.

„Nodul gordian ˮ a fost un amendament care, în cele din urmă s-a acceptat în forma : „managementul Filarmonicii poate fi încredinţat unei persoane fizice căreia nu i-a încetat contractul de management la o instituţie publică de cultură din România ca urmare a unor motive imputabile, în ultimii 10 ani”.  Cu alte cuvinte, în situația aceasta se găsesc ultimii doi manageri: respectiv Doru Orban și Alin Văcean. În cele din urmă proiectul s-a votat în unanimitate. Drept urmare, concursul pentru managementul Filarmonicii se va desfăşura în perioada 6 decembrie 2022 – 18 ianuarie 2023. De asemenea, tot la această  ultimă ședință a CLM  s-a votat și pentru componența  comisiilor de evaluare, respectiv de soluţionare a contestaţiilor. Membrii titulari şi supleanţi au fost stabiliţi prin vot secret. Din  Comisia de concurs fac parte: Florin Estefan – manager Opera Națională Română Cluj Napoca; Ovidiu Andriş – manager Filarmonica Banatul Timişoara; Codrin Dacian Vlad – consilier local. Comisia de soluţionare a contestaţiilor e formată din: Ioan Dragoş Dumitriu – manager la Filarmonica de Stat Braşov; Cristian Lupeş – manager Filarmonica de Stat Sibiu; Liliana Waas – consilier local. În caz de nevoie, comisia va  fi completată cu unul din membrii supleanţi, respectiv: Silvia Sbârciu – manager Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca Carmen Rus – manager la Filarmonica de Stat Oradea;; Cristian Galea – consilier local. De urmărit.

Recomandările redacției