Şedinţa ordinară din luna noiembrie a Consiliului Judeţean Arad s-a desfăşurat vineri, în sala „Vasile Goldiş” a clădirii Consiliului şi a decurs într-o concordie absolută, anticipând parcă atmosfera sărbătoririi Zilei Naţionale în acelaşi spirit.
Pe ordinea de zi au figurat două­zeci de proiecte de hotărâri care au fost supuse aprobării consilierilor judeţeni şi un punct distinct: „Diverse”. Cele douăzeci de proiecte au fost adoptate fără nici un fel de probleme, nici un consilier nea­vând de manifestat vreo nelămurire, obiecţie sau împotrivire. Dealtfel, în toată şedinţa nu s-a contabilizat nici un vot negativ şi nici o abţinere.
Printre proiectele de interes mai accentuat pentru cetăţeni s-ar putea enumera cel privind stabilirea pre­ţurilor medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2014 în judeţul Arad, proiectul privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuieli de deplasare pe luna octombrie 2013 şi două proiecte de hotărâră privind aprobarea documentaţiei şi a studiilor de fezabilitate pentru reabilitarea unor porţiuni din drumurile judeţene DJ 709 Arad- Seleuş şi DJ 682 Arad-Felnac – limita cu judeţul Timiş.
La punctul „Diverse” s-a detaşat propunerea consilierului judeţean Mircea Purcaru, preşedintele filialei arădene a Partidului Conservator, de adoptare a unei hotărâri prin care să se identifice sume în bugetul Consiliului Judeţean din care să fie ajutată comunitatea românească din Valera Timocului, dat fiind că acestui grup de români i-a fost recunoscut dreptul de-a folosi limba română ca limbă maternă. Propunerea a fost întâmpinată pozitiv de Nicolae Ioţcu, acesta cerând să fie demarată  iniţiativa unei astfel de hotărâri, moda­lităţile de-a-i sprijini pe fraţii noştri din sud urmând să fie o donaţie de carte colectată de la populaţie şi acţiuni culturale finanţate din fondurile care urmează să fie identificate.

Recomandările redacției