clmConsilierii locali au aprobat, marți, toate proiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal, printre care și cel care prevede înființarea Centrului Cultural Municipal, care va avea ca activitate principală susținerea activităților orașului pentru competiția privind desemnarea Capitalei Culturale Europene.
Ședința ordinară de Consiliul Local Municipal a avut pe ordinea de zi 34 proiecte de hotărâre.
Printre proiectele aprobate se află și cel care vizează rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al oraşului.
De asemenea, pe ordinea de zi a şedinţei s-a mai aflat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe – artere principale şi un proiect de hotărâre privind aderarea ca membru activ a Municipiului Arad la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România.
Consilierii locali au mai aprobat un proiect de hotărâre cu privire la indicatorii tehnico-economici şi Do­cumentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare străzi în municipiul Arad”, solicitarea finanţării obiectivului în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi cofinanţarea unui procent de 10% din totalul valorii investiţiei.
Tot pe ordinea de zi s-a mai aflat un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare,  stabilirea formei de delegare a ges­tiunii serviciului comunitar de uti­litate publică – Serviciul de admi­nistrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad şi ridicări vehicule şi  aprobarea  documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatoul SC RECONS SA Arad.
Acest proiect va permite Recons să angajeze mai mulți oameni care se vor ocupa, printre altele și depistarea celor care nu plătesc parcarea.

Recomandările redacției