clmUn proiect privind aprobarea trecerii construcţiilor aferente Stadionului Municipal Francisc Neuman din domeniul public în domeniul privat al municipiului Arad în vederea scoaterii din funcţiune va fi spus votului în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal, programată pentru joi.

Este vorba despre zece clădiri, care au valori de inventar cuprinse între 10.760 lei şi 444.939 lei, care vor fi scoase din funcţiune.

Având în vedere necesitatea continuării investițiilor la Stadionul Municipal Francisc Neuman și anume modernizarea acestuia, considerăm oportun aprobarea unui proiect de hotărâre privind trecerea construcţiilor aferente acestui obiectiv din patrimoniu public al unității administrativ teritoriale în patrimoniul privat al municipiului Arad în vederea scoaterii lor din funcţiune şi înlocuirii cu edificate moderne, se arată în proiectul de hotărâre.

Materialele recuperabile rezultate din dezmembrare vor fi utilizate și valorificate în continuare în procesele de întreținere și reparații de către municipiul Arad.

Materialele neutilizabile, nerecuperabile se vor valorifica prin vânzare.

Tabela electronică de la stadionul UTA, cu o valoare de inventar de 525.487,04 lei, se va transfera la Stadionul Motorul.

În aceeaşi şedinţă extraordinară de joi, programată să înceapă la ora 9.30, se va mai supune votului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire imobil cu destinaţia hotel şi funcţiuni mixte – spaţii comerciale şi servicii, Arad, str. Vasile Goldiş nr.5.

După şedinţa extraordinară, tot joi, de la ora 10.00 este programată să înceapă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal care va avea 21 de proiecte pe ordinea de zi.

Recomandările redacției