clmConsilierii locali se vor întruni, joi, în şedinţă publică ordinară, care va avea 13 proiecte pe ordi­nea de zi.
Printre proiectele de hotărâre care vor fi supuse votului în aceas­tă şedinţă se află un proiect cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad şi un proiect cu privire la repartizarea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Arad.
De asemenea, consilierii vor mai trebui să-şi exprime votul cu privire la stabilirea plafonului creanţelor fiscale care se anulează pentru anul 2014 şi un proiect cu privire la modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad.
Pe ordinea de zi a şedinţei de joi se mai află un proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită, de la Parohia Ortodoxă Arad  – Bujac,  a imobilului situat în municipiul Arad, str. Independenţei nr. 1 și nr. 1/A şi un pro­iect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad.

Recomandările redacției