Consiliul Judeţean Arad caută o firmă sau o persoană fizică care să facă un audit extern la Compania de Apă Arad. Pentru aceasta este gata să plătească 43.578 de lei, fără TVA. Potrivit solicitării de ofertă de preţ, auditul trebuie realizat într-o singură etapă, prestatorul având obligaţia de a întocmi şi preda un raport în termen de 90 de zile „de la data şedinţei de deschidere organizată cu reprezentanţii entităţii auditate”. Va fi ales ofertantul care va avea cel mai scăzut preţ. Conform caietului de sarcini dat publicităţii, reprezentanţii Consiliului Judeţean urmăresc „ca acest audit să contribuie, prin recomandările formulate în raportul final, la îmbunătăţirea managementului general al companiei”.  Se vor face verificări în ceea ce priveşte resursele umane, derularea procedurilor de achiziţii publice şi gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Recomandările redacției