Consiliul Local al Municipiului Arad a fost convoacat pentru luni, 8 aprilie, orele 14,00, în şedinţă publică ordinară, pentru a discuta şi a decide asupra mai multor proiecte de hotărâri. Şedinţa va avea loc în Sala „Regele Ferdinand” din Palatul Administrativ. Pe ordinea de zi cuprinzând 23 de puncte, figurează 20 de proiecte de hotărâri care vor fi supuse analizei şi votului consilierilor locali municipali, toate fiind iniţiative ale primarului municipiului.
Printre cele 20 de proiecte de hotă­râri care vor fi discutate luni, se află proiectul de hotărâre nr.71/2013 privind reglemen­tarea juridică a spaţiilor în care îşi desfă­şoară activitatea Teatrul Clasic; proiectul de hotărâre nr.294/2012 privind comple­tarea şi modificarea HCLM nr.249/2006 privind aprobarea regulamentului de orga­nizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiu; proiectul de hotărâre nr.51/2013 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiu­lui Arad pentru 2013; proiectul de hotărâre nr.70/2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica de Stat Arad.
La finalul şedinţei, aleşii vor putea face interpelări şi declaraţii politice şi se vor face diverse notificări.

Recomandările redacției