Proiectul și obiectivele Consorțiului Cultural Internaţional Activarium, construcție realizată la nivelul Asociației Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureş-Tisa (DKMT), în cadrul căreia Aradul este membru fondator au fost prezentate vineri, 2 martie, în Sala Ferdinand, a Primăriei Municipiului.
Coordonatul consorţiului cultural va fi Consiliul Judeţean Arad, iniţiatorul acestei iniţiative în cadrul DKMT.
La acest eveniment au fost prezenți Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Călin Bibarţ şi Levente Bognar, viceprimarii municipiului, directori ai instituţiilor culturale şi conducerile celor două universităţi arădene, Novak Tibor, reprezentantul Asociaţiei Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021, Marosi Zoltan, reprezentantul DKMT, Kardos Agneta, de la Consiliului Judeţean Timiş, Vladan Tadic, Consulul General al Republicii Serbia la Timișoara, reprezentanţi ai minorităţilor româneşti din Serbia şi ai minorităţilor sârbe din România, şi nu în ultimul rând, preşedintele Districtului Tubingen din Germania, Joachim Walter.  „Ne propunem ca acest consorțiu cultural să funcționeze ca un laborator de creativitate la nivel euroregional și un factor de coeziune culturală, socială și de ce nu, economică, să stabilim un calendar comun de evenimente cu partenerii noștri România, Serbia și Ungaria, care să conste în spectacole itinerante, expoziții de artă vizuală, rezidențiate artistice, pentru ca întreaga euroregiune să beneficieze de acea emulație și efervescență deosebită pe care titlul de Capitală Europeană a Culturii le determină în orașele câștigătoare. În data de 19 mai, la Arad, vom semna într-un cadru oficial principiile Activarium împreună cu partenerii noștri din Serbia și Ungaria”, a susținut Iustin Cionca, preşedinte al Consiliului Judeţean Arad.
Andrei Ando, director executiv al Direcţiei Comunicare şi Strategii, din cadrul Consiliului Judeţean Arad a spus la rândul său. ,,În elaborarea principiilor Consorțiului Cultural Activarium am luat în considerare strategia culturală a municipiului Arad, strategiile culturale ale regiunilor partenere în DKMT și faptul că în anul 2021 orașele Timișoara (cu Aradul partener) și Novi Sad vor deține titlul de Capitală Europeană a Culturii”.
Autoritățile au anunțat că, anul 2018 va fi unul bogat în evenimente cu caracter european pentru Arad. ,,În perioada 20-22 martie organizăm la Arad Adunarea Regiunilor Europei unde până în acest moment avem 106 participanți confirmați din toată Europa, primari, președinți de consilii județene, înalți funcționari publici. Vom dezbate la Arad colaborarea regională în administrație, cultură și business. În toamnă organizăm Conferința Institutului Regiunilor Europei Via Habsburg, de punere în valoare la nivel euroregional a patrimoniului cultural material și imaterial austriac. La începutul lunii octombrie organizăm Rendez Vous de Arad, conferința rețelei orașelor și regiunilor culturale europene care aduce în prim-plan parteneriatele culturale euroregionale, pornind exact de la ceea ce prezentăm noi astăzi, acest consorțiu cultural Activarium”, a ținut să mai spună preşedintele CJA, Iustin Cionca.

Recomandările redacției