DSCF1349Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) a lansat o campanie privind drepturile şi res­ponsabilităţile consumatorilor de energie electrică. Desfăşurată sub genericul „Alegeţi furnizorul de ener­gie electrică ce vi se potriveşte cel mai bine!”, campania are drept scop conştientizarea consumatorilor cu privire la faptul că au dreptul să-şi shimbe furnizorul de curent, dacă sunt nemulţumiţi de serviciile prestate de acesta. „Începând cu anul 2007 piaţa de energie electrică este în totalitate concurenţială, toţi consumatorii din România având posibilitatea de a-şi schim­ba furnizorul. Aveţi posibilitatea să alegeţi un alt furnizor de ener­gie electrică, dacă doriţi acest lucru. Noul furnizor vă poate oferi preţuri mai mici pentru energia electrică, servicii mai bune sau alte beneficii”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Gheor­ghe Iancu, comisarul şef adjunct al CJPC Arad.
Arădenii sunt informaţi cu privire la paşii pe care trebuie să-i facă dacă vor să-şi schimbe furnizorul de ener­gie electrică. Astfel, aceştia trebuie să contacteze furnizori diferiţi şi să obţină oferte de la ei, o listă a furnizorilor fiind disponibilă pe pagina de internet a ANRE – www.anre.ro. Astfel, se vor putea evalua ofertele primi­te, comparând preţul energiei, durata contractului, condiţiile de încetare a contractului, termenele şi modalităţile de plată. „După alegerea noului furnizor şi după semnarea unui contract cu acesta, va trebui să trimiteţi vechiului furnizor o înştiinţare cu 30 zile înainte de încetarea contractului, prin care veţi aduce la cunoştinţă mutarea la un alt furnizor. De asemenea, va trebui să discutaţi cu noul furnizor dacă este potrivit contorul actual de energie electrică sau nu pentru piaţa concurenţială. Dacă nu este potrivit, va trebui să-l schimbaţi, însă această operaţiune va presupune suportarea unor costuri. Odată început procesul, noul furnizor trebuie să facă o citire de contor. Acest lucru se face pentru a închide vechiul cont de energie electrică şi pentru a deschide un nou cont. Veţi primi o factură de regularizare, pe care va trebui să o plătiţi în termen de 30 zile. Verificaţi dacă factura de regularizare este corectă comparând-o cu citi­rile anterioare ale contorului”, mai spune Iancu.
Drepturi şi obligaţii
Conform legii, consumatorii au dreptul să încheie un contract în care trebuie precizate datele de identi­ficare ale furnizorului, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata contrac­tului, metodele şi condiţiile de plată, răspunderea contractuala, modali­tăţile de rezolvare a reclamaţiilor şi cerinţele de reziliere. De menţionat că facturile de energie electrică trebuie să includă datele de identificare a furnizorului, care trebuie să ofere cel puţin două metode de plată. „Metoda de plată pe care o alegeţi trebuie să fie prevăzută în contract. Furnizorul nu poate schimba metodă de plată fără a vă contacta în prealabil pentru a discuta alternativele. Facturile trebuie să se bazeze pe citirea contoarelor în funcţie de sistemul de citire agreat. Aveţi la dispoziţie 15 zile pentru a plăti energia electrică pe care aţi consumat-o. Furnizorii pot înceta un contract pentru comportament fra­udulos sau pentru situaţii repetate de neplata, respectând regulile ANRE. Mai multe informaţii sunt disponibile pe spatele facturii sau la telverde (gratuit): 0800 800 410/0800 800 383”, a ţinut să precizeze Gheorghe Iancu.
Consumatorii de energie electrică trebuie să ştie că în situaţia în care au o problemă cu furnizorul, trebuie să-l contacteze mai întâi pe acesta, pentru a o rezolva. În situaţia în care nu o rezolvă, problema poate fi sesizată la ANRE de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.

Recomandările redacției