consumatoriReprezentanţii Comisariatului Ju­deţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) atrag atenţia cu privire la drepturile de care trebuie să beneficieze o anumită categorie de clienţi ai companiilor de furnizare a utili­tăţilor.
Denumiţi de lege consumatori vulnerabili, aceştia sunt acei consumatori casnici, care din motive de boală, vârsta, sărăcie sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de servicii adiţio­-nale. Pentru a beneficia de protecţia oferită de lege, beneficiarii serviciilor furnizate de companiile de electricitate sunt sfătuiţi să verifice împreună cu societatea de la care cumpără cu­rent dacă îndeplinesc condiţiile pentru a intra în categoria consumatorilor vulnerabili.
Criteriul de selectare pe baza ve­nitului scăzut se aplică în funcţie de salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre de guvern. Conform legii, consumatorii vulnerabili cu datorii trebuie să fie protejaţi de la deconectare de către furnizorii lor, prin reeşalonarea datoriilor. De menţionat că serviciile acordate de către furnizori consumatorilor vulnerabili constau în repoziţio­narea contoarelor pentru o citire mai uşoară; introducerea unor sisteme de parolare pentru recunoaşterea repre­zentanţilor furnizorului; reeşalonarea datoriilor, pentru evitarea deconectării. De asemenea, furnizorii trebuie să ofere servicii adiţionale pentru consumatorii cu probleme auditive şi de vedere sau cu alte deficienţe.

Recomandările redacției