socialO dezbatere amplă pentru găsirea unor soluţii pentru eficientizarea serviciilor sociale la nivel local a fost organizată, ieri, la Consiliul Judeţean. Dezbaterea s-a desfăşurat la iniţiativa Institutului de Politici Publice-Bucureşti şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. Tema acesteia a fost „Contractarea/Parteneriatul – soluţii eficiente pentru servicii sociale sustenabile în judeţul Arad”, dezbatere care a reunit specialişti din domeniul protecţiei sociale din mai multe judeţe, reprezentanţi ai primăriilor şi ai ONG-urilor care activează în domeniul social.
„Întâlnirea de astăzi radiografiază, pentru prima dată, de o manieră inte­grată, nevoile sociale de pe raza ju­deţului, cu scopul de a aloca cele mai calificate competenţe disponibile atât în sistem, cât şi în mediul privat – la nivelul organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii. Sco­pul ultim al acestui demers comun al Institutului pentru Politici Publice (IPP) şi CJ Arad este acela de a oferi cele mai bune servicii sociale persoa­nelor provenind din grupuri vulnerabile, dar și de a promova modele de bună practică în rândul altor ju­deţe care nu au iniţiat încă contrac­tarea de servicii”, a susţinut Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.
Conducerea DGASPC Arad a vorbi des­pre parteneriatele dintre instituţie şi ONG-uri din domeniul social. „Judeţul Arad a fost primul județ din România care a demarat dezvoltărea unor par­teneriate cu organizaţii neguvernamentale furnizoare de servicii soci­ale, promovând mecanisme de contrac­tare de servicii sociale”, a precizat Editha Iuhasz, directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Arad.

Recomandările redacției