Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au dezvoltat şi implementat serviciul electronic Programarea online care dă posibilitatea contribuabililor de a se programa pentru întâlnirea cu un inspector A.N.A.F în vederea soluţionarii unei problematici fiscale, dar şi pentru identificarea vizuală online în vederea aprobării înregistrării în Spațiul Privat Virtual.

        Serviciul de programări online este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Servicii online,  poziția 5 – Programări online sau se accesează direct următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/ro_anaf_serviciionline_programari_online/.Serviciul este disponibil şi în Spaţiul Privat Virtual.

                 Contribuabilii-persoane fizice şi juridice se pot programa online pentru întâlnirea cu un inspector A.N.A.F în vederea soluţionării unei problematici fiscale la sediile Administrațiilor Județene ale Finanțelor Publice și ale Administrațiilor Sectoarelor 1 – 6 ale Finanțelor Publice.

        Contribuabilii, în funcţie de problematica fiscală, vor fi primiți de funcționari fiscali în funcție de domeniul selectat, personal care aparține următoarelor structuri din cadrul unităţilor fiscale:

–        declaraţii fiscale persoane fizice;

–        declaraţii fiscale persoane juridice;

–        evidenţă pe plătitor persoane fizice;

–        evidenţă pe plătitor persoane juridice;

–        avize şi autorizaţii (case de marcat);

–        executare silită persoane fizice;

–        executare silită persoane juridice;

–        cazier fiscal;

–        asistenţă contribuabili;

–        evitarea dublei impuneri.

           Serviciul de programare online este pus la dispoziţia contribuabililor pentru aspecte ce nu necesită timp îndelungat de soluţionare, timpul alocat fiecărei programări fiind de maximum 30 de minute. În cazul în care contribuabilii întârzie sau nu se prezintă conform programării, aceştia vor fi preluaţi în limita timpului ce le-a fost alocat (în intervalul celor 30 de minute, conform programării).

        Având în vedere contextul pandemic, accesul contribuabililor în incinta unităţii fiscale va fi permis numai după ce s-a efectuat operaţiunea de termometrizare şi doar dacă aceştia poartă mască de protecţie (care să acopere gura şi nasul).Contribuabilii care nu îndeplinesc aceste condiţii vor fi informaţi cu privire la anularea programării şi la necesitatea reprogramării acesteia cu respectarea condiţiilor menţionate.

        Pentru primirea contribuabililor pe bază de programare, în incinta administraţiilor judeţene este amenajat un spaţiu dedicat, în apropierea punctului de acces în sedii.

        Contribuabilii-persoane fizice care doresc să se înregistreze în Spaţiul Privat Virtual fără a se deplasa la sediul organului fiscal au posibilitatea de a se programa online pentru efectuarea identificării de la distanţă de către organul fiscal prin intermediul unei sesiuni video”, a spus Călin Arusti, purtător de cuvânt la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad.

           În acest scop, în aplicaţia  ”Programări online ”, după bifarea tipului de persoană (persoană fizică) și completarea rubricilor cu datele de identificare și organul fiscal la se doreşte programarea, se va alege serviciul :

•        Identificarea vizuală on-line (sistem video)

        Programarea online pentru identificarea  vizuală online (sistem video) trebuie efectuată în termen de zece zile de la înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual. Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se efectuează prin completarea şi transmiterea cererii de înregistrare în Spaţiu Privat Virtual, disponibilă la următorul link:

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp.

        În cererea de înregistrare în SPV, contribuabilul îşi exercită opţiunea privind aprobarea  prin identificare vizuală online (în câmpul ”Tipul de aprobare”).       

        În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online, A.N.A.F transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poştă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde:

       a) instrucţiuni de desfăşurare a identificării vizuale online ce se va derula;

       b) comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare.

       c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV;

       d) reguli de conduită.

             În situația în care persoana fizică nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile.

Recomandările redacției