Reprezentanții Casei Județene de Pensii Arad țin să informeze persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială cu privire la anumite modificări legislative. Astfel, persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, trebuie să știe că începând de luna aceasta, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.080 lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 520 lei. „Conform prevederilor articolul nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit art. 1 alin (1) din Hotărârea de Guvern nr. 937 din 7 Decembrie 2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 2.080 lei lunar”, susține Mihaela Vasil, directorul Casei Județene de Pensii Arad. Mai trebuie spus că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.

Recomandările redacției