Inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control, în perioada 22 – 26 noiembrie 2021, pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale din domeniul securității și sănătății în muncă, la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie precum și în domeniul comerțului cu amănuntul al pâinii, al produselor de patiserie și al produselor zaharoase.

Acțiunea, de tip ,,Campanie Națională”, a urmărit în primul rând conștientizarea factorilor implicați în procesul muncii, cu privire la consecințele nefavorabile pe care le generează munca nedeclarată.

Astfel, persoana care prestează muncă ,,la negru” este lipsită de protecție socială, de drepturi pe care i le conferă contractul de muncă, cum are fi dreptul la concediu de odihnă, la concediu medical, la indemnizația de șomaj în caz de concediere, respectiv dreptul de a beneficia de pensie.

De asemenea, munca nedeclarată sau subdeclarată atrage riscul ca lucrătorii să nu-și primească salariul, plata urmând a fi făcută în funcție de voința angajatorului precum și riscul ca activitatea să se desfășoare în condiții precare ce pot pune în pericol sănătatea și securitatea acestora.

Unul din obiectivele acțiunii l-a constituit identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor în aceste domenii, respectiv nu au încheiate contracte individuale de muncă sau care, deși le-au încheiat în formă scrisă, nu le-au înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților.

În paralel cu respectarea dispozițiilor legale privind relațiile de muncă, inspectorii din domeniul securității și sănătății în muncă au verificat condițiile de muncă asigurate angajaților, acordarea și purtarea echipamentului de lucru și de protecție, dacă este efectuată instruirea adecvată și specifică fiecărui loc de muncă și nu în ultimul rând dacă sunt respectate măsurile necesare și obligatorii de prevenire a răspândirii virusului Covid–19.

Modul receptiv în care angajatorii și angajații au primit informațiile, a determinat inspectorii să afirme că acțiunea și-a atins scopul propus, în speță de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății la locul de muncă.

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, fiind dispuse de asemenea măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Recomandările redacției