În luna septembrie, ofițerii și subofițeri Serviciului Inspecție de Prevenire au desfășurat activități de control, avizare, autorizare și asistență tehnică de specialitate. Astfel au fost emise 10 avize de securitate la incendiu, 4 documentații finnd respinse, 1 aviz de protecție civilă și 8 avize pentru transporturi deșeuri periculoase.

În urma verificărilor efectuate pe teren s-au emis 7 autorizații de securitate la incendiu iar în 3 cazuri a fost respinsă solicitarea de emitere a autorizației. Pentru documentațiile privind Planuri Urbanistice Generale, Planuri Urbanistice de Zonă și Planuri Urbanistice de Detaliu s-au emis 9 puncte de vedere.

În urma solicitărilor unor persoane juridice sau fizice s-a acordat asistență tehnică de specialitate în 35 de cazuri. Au fost efectuate 47 acțiuni de control la diferiți operstori economici și instituții, controalele fiind planificate sau inopinate.

Pe timpul controalelor au fost constatate 138 deficiențe, 2 fiind sancționate cu amendă în cuantum de 8500 lei, 132 cu avertisment iar în 4 cazuri deficiențele constatate au fost remediate la fața locului. Pe timpul controalelor inspectorii desfășoară și activități de informare preventivă cu personalul entităților verificate.

Recomandările redacției