Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prin Facultatea de Științe Socio – Umane și Educație Fizică și Sport și Facultatea de Științe Juridice, în colaborare cu Poliția Locală Arad,  Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (Centrul Regional Timișoara) și Centrul de consiliere pentru victimele traficului de persoane „JADWIGA” din Munchen, Germania, a desfășurat, vineri, o conferință privind „Identificarea și asistența timpurie în cazul victimelor traficului de persoane și a persoanelor aflate în risc de victimizare.”

În contextul în care România reprezintă principala țară sursă din Europa, a victimelor traficului de persoane, iar Germania reprezintă principala țară de destinație, colaborarea transfrontalieră în domeniul identificării, asistenței, prevenirii și combaterii acestui fenomen infracțional reprezintă o piatră de temelie pentru o societate mai sigură.

Din păcate, victimele traficului de persoane din Romania sunt anual în fruntea statisticilor naționale din Germania. Centrul de consiliere pe care îl reprezint asistă anual aproximativ 350 de victime ale traficului de persoane, dintre care multe sunt din România. Cazurile sunt foarte complexe, spețele reunesc adesea mai multe forme de exploatare prin mai multe modalități folosite de către traficanți pentru a ține victimele în stare de sclavie. După ce victima iese din starea de exploatare în Germania și se întoarce în România, un nou capitol sumbru se deschide în viața ei, marcat de stigmatizare și marginalizare familială și socială”, a precizat drd. Adina Schwartz, Consilier de specialitate, Centrul de consiliere „JADWIGA” Munchen. 

În cadrul cursului, au fost prezentați diverși indicatori de victimizare, dar și modalități de asistență și referire a victimelor, forme de exploatare și tendințe criminologice actuale. Comisarul șef Laurențiu Dincă, reprezentant al ANITP, a avut cu cei prezenți o discuție dinamică, în completarea căreia a propus vizionarea câtorva scurte filme ilustrative pentru fenomenul traficului de persoane în țara noastră.

Prin informarea specialiștilor (polițiști locali, psihologi, asistenți sociali, medici etc.) din arii conexe de activitate și prin informarea publicului larg cu privire la aspecte specifice traficului de persoane, reprezentanții celor două agenții din România și din Germania, cu sprijinul UVVG, își propun demararea unui proces de durată care are ca finalitate diminuarea numărului real de victime traficate și identificarea timpurie a celor exploatate, limitând astfel, pe cât de mult posibil, consecințele negative atât în rândul victimelor, cât și în rândul societății civile.

 

Recomandările redacției