Corpul de control al premierului i-a făcut plângere penală primarului Farcaşiu, în urma neregulilor descoperite la Târnova

0
465

farcasiu1Greva ucrainenilor din localitatea Târnova, îndreptată împotriva primăriei din localitate, pe care o acuzau de mai multe încălcări ale legii, nu a rămas fără ecou. Uniunea ucrainenilor a reclamat, în această vară, Corpului de control al Guvernului României o serie de abuzuri ale autorităţilor locale ale comunei Târnova. În urma verificărilor efectuate au rezultat indicii privind săvârşirea unui număr de 24 posibile fapte de natură penală. Corpul de control al primului ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei.
Conform raportului, verificările efectuate de Corpul de control al primului ministru la Primăria Târnova şi autorităţile publice locale ale comunei, au scos în evidenţă neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, de către primarul Florin Farcaşiu, a atribuţiilor prevăzute de lege şi încălcarea de către acesta, în mod repetat, a unor norme imperative. Astfel, în perioada 2009-2012, primarul Farcaşiu nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia legală de a convoca lunar membrii Consiliului local în vederea întrunirii în şedinţe ordinare, fapt ce a determinat neîntrunirea consiliului pentru a dezbate probleme de interes local.
Bugetele pentru anii 2011 şi 2012 au fost adoptate peste termenul legal, iar bugetul pentru anul 2013 nu a fost aprobat de către autorităţile deliberative ale acestei comune până la începerea acţiunii de control. Potrivit proce­- sului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Târnova din data de 8 aprilie 2013, neaprobarea bugetului local pentru acest an s-a datorat faptului că primarul a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului.
Primarul nu a prezentat Consiliului local, spre analiză şi aprobare, execuţia trimestrială a bugetului pentru trei trimestre din 2012 şi pentru trimestrul I din acest an, încălcând astfel prevederile legale. Totodată, Farcaşiu nu a supus aprobării, în termenul prevăzut de lege, contul de execuţie bugetară pentru anul 2011, iar până la iniţierea controlului nu a supus aprobării Consiliului local contul de execuţie bugetară pentru anul 2012.
În anii 2009 şi 2011, contrar dispoziţiilor legale, primarul nu a prezentat Consiliului local Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. În aceeaşi perioadă, adăugând aici însă şi anul 2012, primarul Farcaşiu nu a prezentat Consiliului local Raportul anual privind gestionarea bunurilor aparţinând unităţii administrativ teritoriale, încălcând astfel în mod repetat legea administraţiei publice, care obligă primarii să prezinte anual consiliilor locale un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.
Florin Farcaşiu nu a transmis Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad situaţiile financiare anuale aferente anilor 2009, 2010, 2011 şi 2012, prin care să îşi asume răspunderea pentru întocmirea situaţiilor anuale.
Corpul de control ridică semne de întrebare privind modul în care a fost dizolvat Consiliul local
Corpul de control a constatat că în luna iunie a acestui an, primarul Farcaşiu şi secretarul comunei, Călin Dărău, au depus la Tribunalul Arad o acţiune întemeiată pe prevederile Legii administraţiei publice, prin care au solicitat instanţei să constate dizolvarea Consiliului local, pe motiv că în cadrul a trei şedinţe ordinare, Consiliul local nu a adoptat nici o hotărâre. Conform apărătorilor, neadoptarea de către consiliu a unor hotărâri la cele trei date evocate s-a datorat faptului că în cadrul şedinţei din 8 aprilie, primarul Farcaşiu a retras de pe ordinea de zi toate proiectele de hotărâri, iar în cadrul celorlalte două întruniri nu a fost îndeplinit cvorumul necesar pentru desfăşurarea în condiţii legale a şedinţelor, nefiind prezentă majoritatea consilierilor locali. Cu toate astea, Tribunalul Arad a admis acţiunea formulată de primarul şi secretarul comunei şi a constatat dizolvarea Consiliului local. Sentinţa nu este însă definitivă, fiind atacată cu recurs.
Farcaşiu, acuzat că nu şi-a apărat, corect, comuna în justiţie
Raportul Corpului de control cuprinde şi date extraordinar de grave privind „îndeplinirea defectuoasă, de către primarul comunei Târnova, a atribuţiilor legale privind reprezentarea unităţii administrativ teritoriale în justiţie“. În raport se specifică cum, cu bună ştiinţă, primarul a acţio­nat contrar intereselor comunei, pu­nând la dispoziţia instanţei date care să defavorizeze localitatea.
În raport se mai vorbeşte despre încălcarea prevederilor legale privind modul de înregistrare în evidenţa contabilă a primăriei a cheltuielilor efectuate, încălcarea privind achiziţia, recepţia şi plata unor lucrări de construcţie, precum şi utilizarea unor înscrisuri care conţineau date necorespunzătoare adevărului.
Concluziile raportului vor fi transmise Curţii de Conturi a României, Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, Primăriei Târnova, Consiliului Judeţean Arad, Prefecturii Arad, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Ad­ministraţiei Publice, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului Ministru şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.
Farcaşiu: „Nu mi-e frică de nimic“
Legat de conţinutul raportului de control şi că acesta va fi trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, primarul Florin Farcaşiu ne-a declarat că: „la acest nivel de control se respectă o anumită procedură. Cele 24 de capete de acuzaţie sunt posibile, iar până acestea să fie considerate fapte penale e cale lungă. În plus, am posibilitatea să mă apăr. Nu îmi este frică de absolut nimic. Ce am făcut în comună a fost cu bună credinţă, iar de furat nu am furat nimic. În orice unitate administrativ-teritorială din ţară s-ar demara un astfel de control al Corpului de control al primului ministru s-ar găsi nereguli. La Târnova au fost verificaţi, la sânge, ultimii cinci ani, însă s-a ajuns şi până în 2006. Raportul Corpului de control nu este un act administrativ, ci doar o informare“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.