Raportul întocmit de Corpul de Control al primului ministru, în urma verificărilor efectuate la Primăria Târnova, scoate la iveală o serie de nereguli petrecute în ultimii ani de zile. Pe lângă problemele legate de adoptarea ilegală a bugetelor pe mai mulţi ani, a modului în care a fost dizolvat Consiliul local, felul în care a fost apărată comuna în justiţie, Corpul de Control a sesizat şi încălcarea prevederilor legale privind modul de înregistrare în evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate de primărie.
În perioada 2009-2012, funcţionari din cadrul Primăriei Târnova cu atribuţii în ceea ce priveşte organizarea şi ţinerea evidenţei contabile au încălcat, cu ştiinţă, dispoziţii imperative ale legii, consecinţa acestor încălcări fiind denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ. Nereguli au fost sesizate în înregistrarea în evidenţa contabilă cu mari întârzieri, uneori chiar de peste un an, a unor facturi emise de furnizori; neînregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de furnizori, precum şi înregistrarea, cu bună ştiinţă, a unor facturi inexistente; întocmirea situaţiilor financiare anuale în neconcordanţă cu datele din balanţa sintetică de verificare aferentă exerciţiului financiar respectiv.
Pentru decontarea lucrărilor executate în baza unor contracte încheiate cu furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii sau executanţii de lucrări, funcţionari din cadrul Primăriei Târnova au întocmit, în timp ce primarul Florin Farcaşiu a aprobat, în mod repetat, contrar prevederilor legale, ordonanţări de plată întocmite la date ulterioare celor care au fost efectuate plăţile, în intervale cuprinse între 2-3 zile şi zece luni. În conţinutul acestora au fost înscrise, prin tehnoredactare, elementele de identificare ale documentelor de plată, care nu puteau fi cunoscute la data menţionată ca reprezentând data întocmirii.
A dat banii înainte ca lucrările să fie încheiate
De asemenea, conform aceluiaşi raport, în perioada 2009-2010, Primăria Târnova a plătit integral, contrar prevederilor legale, suma de 54.858 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de extindere a reţelei de iluminat public executate de către o societate, fără ca lucrările executate să fie recepţionate de către beneficiar. Acest lucru a fost realizat în baza a două înscrisuri nesemnate de reprezentanţii primăriei, denumite procese verbale de recepţie calitativă (finală), respectiv situaţii de lucrări în care nu au fost menţionate elementele de identificare ale angajamentelor legale în temeiul cărora au fost efectuate lucrările.
În schimb, Florin Farcaşiu ne-a menţionat că nu are motive să îi fie frică de nimic şi că raportul Corpului de control nu este un act administrativ, capetele de acuzaţie fiind posibile, iar până acestea să fie considerate fapte penale e cale lungă.
În urma verificărilor efectuate la Primăria Târnova au rezultat indicii privind săvârşirea unui număr total de 24 posibile fapte de natură penală. Corpul de control al primului ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei.

Recomandările redacției