oncologiceMinisterul Sănătăţii va intensifica activităţile de control şi va sancţiona managerii de spitale care nu achiziţionează medicamente oncologice de la Compania Naţională Unifarm SA sau care întârzie achitarea facturilor restante. Situaţia actuală în asigurarea cu medicamente oncologice este destul de sumbră, fiind identificat un număr variabil de medicamente oncologice la care sunt discontinuităţi în aprovizionare.
Criza medicamentelor oncologice, prin care trec bolnavii din judeţul Arad şi din alte judeţe ale ţării, o reprezintă discontinuitatea în asigurarea unor medicamente oncologice necesare efectuării tratamentului pacienţilor care suferă de cancer. Una din cauzele care generează discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu medicamente oncologice o reprezintă lipsa de interes a producătorilor şi distribuitorilor de medicamente oncologice de a comercializa medicamentele pe care le reprezintă, ca urmare a preţului foarte mic. În unele situaţii preţul acestora se situează chiar sub preţul de producţie, ceea ce face ca mulţi producători să nu solicite nici autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor respective.
O altă problemă o reprezintă scoaterea din producţie sau blocarea la producător a unor medicamente oncologice ca urmare a creşterii exigenţelor în impunerea regulilor de bună practică de fabricaţie sau din interese economice, precum şi resursele limitate ale Companiei Naţionale Unifarm, care sunt folosite în achiziţionarea medicamentelor oncologice. Deoarece cele mai multe medicamente oncologice sunt achiziţionate în baza autorizaţiilor de nevoi speciale, care au valabilitate de până la un an, acestea sunt plătite în avans, la semnarea contractului sau într-un termen de maximum 30 de zile.
Ministerul Sănătăţii acuză lipsa de implicare a unor manageri de spitale în găsirea celor mai eficiente soluţii de asigurare a medicamentelor ne­cesare tratamentelor oncologice. To­todată, lipsa sau neuniformitatea aplicării protocoalelor terapeutice, reprezintă o altă problemă. Ca urmare a acestei cauze, unii medici recomandă fie medicamente care nu se mai produc, fie recomandă medicamente de ultimă generaţie, preluate din diverse comunicări sau lucrări ştiinţifice care nu au intrat pe piaţa medicamentelor din România.
Aradul deţine mai bine de un sfert din bolnavii de cancer din întreaga ţară, aflându-se pe primul loc în ceea ce priveşte incidenţa bolii. „Avem înscrişi în evidenţele noastre 15.000 de persoane din întreg judeţul Arad. Dintre aceştia, peste 1.500 sunt înscrişi în programul naţional, beneficiind de tratament gratuit din partea statului. Costul unui pacient poate varia de la 2 milioane de lei vechi, preţul minim, până la peste 200 de milioane de lei vechi pe lună. Secţia noastră de oncologie deţine 45 de paturi, care sunt în permanenţă ocupate. În medie, avem 700 de internări pe lună, dintre care 250 pe pat“, ne-a declarat dr. Orban Szekely, şeful secţiei Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Jude­ţean Arad.
O soluţie de rezolvare a crizei medicamentelor ar fi organizarea de achiziţii centralizate pentru medicamentele utilizate frecvent, care au consumul cel mai mare. Încheierea de acorduri cadru pe durata de doi ani de către Ministerul Sănătăţii şi de contracte subsecvente anuale, de către unităţile sanitare.

Recomandările redacției