cruceaCrucea Roşie Arad are în sfârşit un nou sediu. Noua locaţie în care se mută organizaţia are un spaţiu mai generos, astfel că se are în vedere o lărgire a activităţilor.
Problema sediului filialei arădene de Cruce Roşie este una veche, întrucât spaţiul ocupat până acum a fost unul restrâns. Spaţiul în care îşi desfăşura activitatea Crucea Roşie Arad era situat în municipiu, pe strada Lucian Blaga. Mutarea într-o nouă locaţie a implicat şi lucrări de reabili­tare a imobilului, susţinute financiar cu sprijinul unor sponsori. Noul sediu al organizaţiei se află pe strada Ceahlău, la numărul 22.
„Începând din data de 1 martie,  Crucea Roşie, Filiala Arad are un nou sediu, pe strada Ceahlău, după Poliţia judeţului, prima stra­dă la stânga. Repartizarea se­diului s-a făcut cu sprijinul Con­- siliului Local Municipal. În reabi­litarea noii locaţii ne-au spriji- nit mai multe societăţi comerciale, sponsori şi voluntari. În noile condiţii pu­tem desfăşura mult mai uşor acţiuni multiple, cursuri, întâlniri ale voluntari­lor, precum şi să derulăm campanii de prim-ajutor şi campanii sociale“, a susţinut Iudita Cuvi­neanu, directorul Filialei Judeţene de Cruce Roşie Arad.
Crucea Roşie a mai anunţat şi lansarea unei aplicaţii de prim-ajutor, disponibilă pe Iphone destinată instruirii în acordarea primului ajutor. Aplicaţia de prim ajutor este disponibilă doar pentru iPhone, iar pentru fiecare descărcare sunt donaţi doi euro către Crucea Roşie Română, pentru înfiinţarea Punctelor de Prim Ajutor în zonele izolate ale ţării. În plus, ghidul permite înscrierea directă la cursurile de prim ajutor organizate de Crucea Roşie. Curcea Roşie Arad se va implica în acest proiect pe care îl va promova la nivel de municipiu şi judeţ.

Recomandările redacției