tocaConsiliul Local Hălmagiu s-a întrunit, ieri, într-o şedinţă extraordinară pentru a discuta  un proiect de hotărâre cu privire la legalitatea şi temeinicia ordinului emis de reprezentanţii Prefecturii cu privire la încetarea mandatului primarului Adrian Ţoca, ales din partea PD-L. Proiectul a fost iniţiat de consilierii USL Mircea Oană, Cosmin Groza, Nicolae Sima, Liviu Sircuţa, Mircea Tulea, Daniel Tonţa, Sabin Dragoş şi Traian Duşan, care au mai cerut ca viceprimarul liberal să fie împuternicit să redacteze cererea de intervenţie a Consiliului Local în procesul dintre Ţoca şi Prefectură. Asta, în condiţiile în care fostul primar a cerut în instanţă anularea actului emis de subprefectul Radu Stoian, iar astăzi are loc prima înfă­ţişare. „Consiliul Local al Comunei Hălmagiu ia act de Ordinul nr.443/ 23.08.2013, emis de prefectul judeţului Arad, pe care îl consideră temeinic şi legal. Se împuterniceşte viceprimarul comunei Hălmagiu în vederea redactării şi depunerii ce­rerii de intervenţie accesorie în dosarul nr. 7108/108/2013 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având ca obiect – anulare act administrativ – încetare mandat primar – Ţoca Adrian, în favoarea Prefectului Judeţului Arad”, se arată în proiect. În condiţiile în care din cei 13 consilieri locali, opt sunt membri ai USL, proiectul a trecut, deşi un consiliu local nu are competenţa să aprobe sau să respingă un ordin al Prefecturii.
Fără aviz de legalitate
Cum era şi normal, secretarul Gabriel Roman nu este de acord cu emiterea avizului de legalitate, considerând că sunt încălcate mai multe prevederi legale.„Am constat că se încalcă competentele şi atribuţiile consiliului local care, prin proiectul de hotărâre prezentat doreşte să considere temeinic şi legal Ordinul Prefectului judeţului Arad nr. 443/28.08.2013. În plus, Ordinul nr. 443/23.08.2013 a fost adus la cunoştinţa Consiliului Local în dată de 28.08.2013 şi a fost luat act de ordin prin semnătura tuturor consilierilor locali pre­zenţi (fapt consemnat şi în procesul verbal de şedinţă).  Conform art. 63 din Noul Cod de Procedură Civilă se poate iniţia cerere de intervenţie accesorie în scris şi până la închi­derea dezbaterilor dar aceasta nu dă dreptul Consiliului Local să de­pună, prin împuternicit, cerere de intervenţie deoarece nu este parte a dosarului civil nr. 7108/108/2013 care are ca speţă anulare act admi­nistrativ-încetare mandat primar şi nu s-a primit niciun act oficial de la nicio instituţie publică abilitata, în acest sens care să solicite acest fapt”, susţine secretarul. Acesta a ţinut să precizeze că  în timpul şedinţei de Consiliu Local nu a fost lăsat să-şi spună punctul de vedere.
În ceea ce-l priveşte, Adrian Ţoca susţine ironic că membrii Consiliului Local Hălmagiu ar trebui de acum înainte să aprobe şi legile votate în Parlament sau ordonanţele date de Guvern. „Membrii USL din consiliu ar trebui să pună la vot şi ordonanţele de Guvern şi legile date de Parlament, pentru că sunt aşi în drept, iar Consiliul Local Hălmagiu are şi competenţa necesare. Acum, ori de câte ori dă câte un ordin, domnul subprefect Stoian ar trebui să ceară şi aprobarea Consiliului Local Hălmagiu. Mai mult, nu ştiam că domnul viceprimar trebuie să intervină într-un proces dintre mine şi Prefectură”, a declarat Ţoca.

Recomandările redacției