Colegiul Medicilor Dentişti din Arad tinde să se transforme într-o castă în conducerea căreia intră doar „cei aleşi”. Aceasta este concluzia pe care am tras-o după cele întâmplate în ultimele zile, când un reprezentant al ziarului nostru nu a primit acreditarea pentru a face parte din rândul observatorilor la alegerile pentru conducerea colegiului.
Alegerile se vor organiza pe 2 şi 5 decembrie. Din informaţiile pe care le avem, în momentul de faţă Colegiul Medicilor Dentişti Arad este condus de Ioan Fluieraş, care a avut un interimat de trei ani şi un mandat de patru ani. Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti este format din 15 persoane, care sunt alese din rândul dentiştilor care îndeplinesc condiţiile pentru a candida. Anul acesta s-au depus 47 de candidaturi, sursele noastre susţinând că de mult nu a mai fost o asemenea concurenţă. Bătălia este mare având în vedere că dintre cele 15 persoane care reuşesc să pătrundă în Consiliul Judeţean se aleg preşedintele, cei doi vicepreşedinţi, trezorierul şi secretarul.
Conform Deciziei nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR), „În afara membrilor CMDR, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditați, a personalului angajat sau a consultanților juridici ai CMDR, la nivel local ori național, nicio altă persoană nu poate participa la ședințele adunărilor de alegeri. Observatorii vor fi persoane care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electorală Centrală/ co­misia electorală a colegiului teritorial cu minimum 3 zile înainte de data desfășurării alegerilor. Cu excepția membrilor comisiilor electorale, a observatorilor acreditați, a personalului angajat sau a consultanților juridici ai CMDR, la nivel local sau național, nicio altă persoană nu poate staționa în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării”. Cu toate că în prezentul regulament nu se face referire la faptul că numărul observatorilor poate fi limitat de Comisia Electorală, comisia de la Arad i-a trasmis colegului nostru că locurile de observator au fost ocupate, în condiţiile în care sunt permişi doar trei observatori.
Actualul preşedinte susţine că s-au respectat regulamentele
Pentru a afla un punct de vedere oficial din partea reprezentanţilor Colegiului Medicilor Dentişti din Arad am luat legătura cu actualul preşedinte, Ioan Fluieraş. Acesta ne-a răspuns că nu ştie despre ce este vorba, dar că se va interesa la Comisia Electorală şi va reveni cu un răspuns. „Este apanajul Comisiei Electorale. Nu cred că nu se respectă regulamentul nostru. Mă voi interesa şi voi reveni cu un răspuns”, a declarat Fluieraş. După câteva ore am primit un telefon din partea lui Fluieraş, acesta spunându-ne că  vorbit cu reprezentanţii comisiei care i-au transmis că au respectat legea şi regulamentele, fără a oferi informaţii suplimentare.
Contestaţie la Comisia Electorală Centrală
În condiţiile în care răspunsul primit nu a fost convingător, am formulat o contestaţie pe care am înaintat-o către Comisia Electo­rală Centrală a Colegiului Me­dicilor Dentişti din România. În contestaţie am arătat că ziarul nostru a depus ieri,  la Comisia Electorală Teritorială a Colegiului Medicilor Dentişti din Arad, o solicitare de acreditare a cole­gului nostru Eugen Puiu ca observator la alegerile pentru conducerea Colegiului Medicilor Dentişti din Arad. „Ca urmare, redactorul amintit a fost convocat telefonic pentru data de 25 a acestei luni la o discuţie cu pre­şe­din­tele Comisiei Electo­rale Te­ritoriale, discuţie la care zia­ris­tul s-a prezentat. La aceeaşi oră a fost convocat încă un ziarist arădean. În timpul discuţiilor, preva­lându-se de faptul că în momentul depunerii cererii de acreditare Eugen Puiu afirmase că nu există nici un temei legal de respingere a cererii de acreditare, preşe­dintele Comi­siei Electorale Teritoriale a afirmat că dimpotrivă, are temeiuri absolut legale şi că a hotărât limi­tarea numărului de observatori la 3. Cum doi ziarişti depuseseră cereri anterior ziaristului nostru, şi cum Eugen Puiu a depus cererea în acelaşi timp cu celălalt ziarist invitat la discuţii (Daniel Albu), preşedintele a cerut iniţial ca ziariştii cei doi, Eugen Puiu şi Daniel Albu, să negocieze între ei prezenţa ca observator. Eugen Puiu a refuzat categoric orice negociere şi i-a cerut preşedintelui ca, în cazul în care legea îi permite acest lucru, să decidă el, nu nego­cierea între ziarişti. Răs­punsul preşedintelui a fost imediat şi ferm: primeşte sta­tut de observator Daniel Albu (ziaristul prezent la discuţii), iar lui Eugen Puiu i se res­pin­ge cererea. Singura motivare a refuzării acre­ditării a fost exprimată verbal: propria decizie de a limita la trei nu­mă­rul de observatori acreditaţi.
Apreciem că atitudinea pre­şedintelui amintit este una de încălcare a Regulamentului electoral al Colegiului Medi­cilor Dentişti din România, do­cu­ment care nu acordă pre­şe­dintelui de comisie nici un fel de putere sau de drept de a refuza vreo cerere de acreditare, nici dreptul de a convoca solicitanţii de acredi­tări la discuţii ulterioare de­punerii cererilor, după cum apreciem că acest comportament vădeşte un dispreţ condamnabil la adresa profesiei de ziarist.
Apreciem de asemenea că atitudinea preşedintelui, de selectare a observatorilor după criterii care nu ţin de lege ci de propria-i voinţă, induce o suspiciune gravă asu­pra transparenţei şi corecti­tudinii cu care se vor desfăşura aceste alegeri.
Din punctul nostru de ve­dere, refuzul preşedintelui de a-l acredita pe Eugen Puiu ca observator este semn clar că se vrea şi s-a reuşit îndepăr­tarea unui om care s-a dovedit a fi «intratabil», iar aceasta ne întăreşte suspiciunea.
Având în vedere toate acestea, vă cerem să luaţi de urgenţă măsuri de corijare a stării de lucruri descrisă mai sus şi să faceţi tot ce este necesar pentru ca alegerile acestea să decurgă într-un mod cât mai transparent şi corect”, se mai arată în contestaţie.

Recomandările redacției