Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Calea Aradului, nr. 2 (Tel. 0259/401400), recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere iulie-august 2019 la

 

ACADEMIA DE POLIŢIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI

FACULTATEA DE POLIŢIE

Domeniul de licență ”Științe militare, informații și ordine publică”

Specializarea ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ,

CURS FRECVENŢĂ REDUSĂ – 7 LOCURI repartizate Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

 

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează de către structurile de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi structurilor teritoriale subordonate.

 

Cererile de înscriere se primesc de structurile de resurse umane până la data de 24.05.2019;

 

  • data limită de depunere a dosarului la unitatea de recrutare este 21.06.2019.

 

Toate informațiile privind recrutarea, precum și data și locul planificării și susținerii examinării psihologice, se aduc la cunoștința publicului interesat prin publicarea/postarea anunțurilor la avizier și pe pagina de internet a unității la adresa www.politiadefrontiera.ro  –  secțiunea Structuri TeritorialeInspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră OradeaCarieră, candidații având obligația de a consulta site-ul de internet/avizierul unității în permanență.

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE / DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

  • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ (www.academiadepoltie.ro).

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt postate pe pagina de internet www.academiadepoltie.ro.

 

Pentru nelămuriri și alte eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, cu sediul în mun. Oradea, calea Aradului , nr. 2, tel 0259401400, interior 26060, respectiv interior 26063 (www.politiadefrontiera.ro, Secțiunea – Structuri Teritoriale, structura Inspectoratul Teritorial Oradea, Secţiunea Carieră).

 

 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 2 (Tel. 0259/401400) recrutează candidaţi pentru sesiunile de admitere – 2019 și ianuarie 2020 la

 

Instituția de învățământ

 

Număr de locuri

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Poliție de Frontieră

Sesiunea de admitere iulie – august 2019

70

din care

Romi

2

Maghiari

2

Alte min.

2

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Sesiunea de admitere iulie – august 2019

115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea

Sesiunea de admitere ianuarie 2020

150

din care

Romi

3

Minorități

3

Instituții de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale

Conform Anexei

 

           

 

 

Înscrierile și depunerea dosarelor astfel:

  • pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție de Frontieră și la instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale: în fiecare zi de LUNI – VINERI, între orele 10:00-14:00.
  • pentru Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea numai în zilele lucrătoare de LUNI, MIERCURI și JOI, între orele 10:00-14:00.

 

 

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ȘI A DOSARELOR DE CANDIDAT

 

Cererile-tip de înscriere se depun de către candidați la unitățile de recrutare astfel:

  1. până la data de 24 mai 2019 – pentru concursul de admitere organizat în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție de Frontieră și la instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru MAI;

 

  1. până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2020 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

 

Dosarele candidaților declarați apt medical și psihologic se depun de către candidați la unitățile de recrutare astfel:

  1. până la data de 21 iunie 2019 – pentru concursul de admitere organizat în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție de Frontieră și la instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru MAI;

 

  1. până la data de 13 decembrie 2019 – pentru concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2020 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

 

Toate informațiile privind recrutarea, precum și data și locul planificării și susținerii examinării psihologice, se aduc la cunoștința publicului interesat prin publicarea/postarea anunțurilor la avizier și pe pagina de internet a unității la adresa www.politiadefrontiera.ro  –  secțiunea Structuri TeritorialeInspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră OradeaCarieră, candidații având obligația de a consulta site-ul de internet/avizierul unității în permanență.

 

SITUAȚII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE:

– nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului de recrutare în volum complet, de către candidați;

– încercarea sau fraudarea, prin orice mijloace, a activității de recrutare și selecție de către candidați;

– neîndeplinirea, în mod cumulativ, a condiţiilor şi criteriilor de admitere.

dacă la absolvirea instituţiei de învăţământ, candidatul ar dobândi un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

 

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE / DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

  • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ (www.academiadepoltie.ro).

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt postate pe pagina de internet www.academiadepoltie.ro.

 

  • Școala de Pregătire a agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea organizează concurs de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unitatea de învățământ, astfel: în intervalul 10 – 23 ianuarie 2020

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

 

Pentru nelămuriri și alte eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, cu sediul în mun. Oradea, calea Aradului , nr. 2, tel 0259401400, interior 26060 respectiv interior 26063 (www.politiadefrontiera.ro, Secțiunea  – Structuri Teritoriale, structura Inspectoratul Teritorial Oradea, Secţiunea Carieră).

 

Recomandările redacției