Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad organizează în perioada octombrie – noiembrie 2016, cursul autorizat de inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. „Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. În asta rezidă importanța cursului pe care îl organizăm”, a declarat arh. Gheorghe Seculici, președintele CCIA Arad.
Tematicile cursului de 80 de ore sunt: Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie; Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă; Instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii  în muncă; Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnă­virilor profesionale; Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de mun­că; Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă; Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.
Cursul se adresează absolvenților de studii liceale filiera teoretică în profil real sau filierea tehnologică în profil tehnic. Acte necesare (în copie): BI/CI, diploma de studii, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul). Membrii CCIA Arad au discount la plata tari­fului. Persoană de contact: prof. Carmen Crişan, telefon 0730 188 299, email carmen.crisan@ccia-arad.ro sau formareprofesionala@ccia-arad.ro.

Recomandările redacției