Ziarul nostru a tras nenumărate semnale de alarmă cu privire la modul defectuos în care sunt cheltuiţi banii de către Primăria Arad. Un raport al Curţii de Conturi, întocmit în urma unor verificări făcute anul trecut, cu privire la ceea ce s-a întâmplat în 2014, dă în vileag noi nereguli financiar-contabile la Primărie.
Conform autorilor raportului, Primăria a ratat încasarea unor venituri suplimentare de 109.000 de lei, iar valoarea prejudiciilor descoperite se ridică la 42.000 lei. Deși nu este vorba despre sume mari, rezultatul verificărilor scoate în evidență modul în care angajații Primăriei înțeleg să-și facă datoria. Asta, în condițiile în care impozitele cresc, iar beneficiile de care se bucură locuitorii municipiului care plătesc aceste impozite lasă mult de dorit. Pe lângă alte multe încălcări ale legii descoperite de Curtea de Conturi, o neregulă descoperită în urma controlului care trebuie menționată vizeză faptul că „angajarea, lichi­- darea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de deplasare ale persoanelor care ocupă o funcţie de demnitate publică s-au efectuat pe baza unor ordine de deplasare care nu conţin informaţii legate de scopul şi destinaţia delegării, precum şi durata delegării“, dar nu trebuie uitat nici că funcționarii instituției și-au dat acceptul de plată și s-a făcut decontarea unor lucrări de investiţii fără ca acestea să fie justificate prin situaţiile de lucrări anexate la facturi, fapt ce a condus la prejudicierea bugetului local cu suma de 40.000 lei.
Prejudiciu record la Recons
Trebuie spus că la SC Recons SA Arad, societate care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Municipal și care, printre altele, admi­nistrează parcările din municipiu și încasează o căruță de bani de pe spatele șoferilor arădeni, atât din plata taxei de parcare, cât și din încasarea amenzilor, au fost descoperite nereguli cu duiumul. Suma totală cu care a fost prejudiciată societatea în 2014, de către angajații cu putere de decizie, se ridică la 724.000 de lei, reprezentând cel mai mare prejudiciu descoperit în 2015 în județul Arad, potrivit raportului Curții de Conturi. „La SC Recons SA Arad, activitatea de control financiar preventiv propriu a avut un caracter formal şi ineficient, nefiind în măsură să stopeze operaţiunile economice nelegale şi inoportune“, se arată în raportul Curții de Conturi. În continuare, auditorii care au făcut controlul aici susțin că printre neregulile constatate sunt  neorganizarea acţiunii de inventariere anuală a patrimoniului; necalcularea şi neper­- ceperea la unor penalităţi de întârziere pentru depăşirea termenului legal de justificare a avansurilor primite de către angajaţi ai entităţii, pentru achiziţionarea unor materiale; neurmărirea şi neîncasarea unor creanţe restante reprezentând chirii datorate de către un operator economic aflat în insolvenţă, fapt ce a generat producerea unui prejudiciu în valoare de 34.000 lei; nerecupe­rarea de la mai mulţi beneficiari a unor lucrări de reparaţii şi valori materiale, prin neincluderea contravalorii acestora în situaţiile de lucrări şi facturile emise către beneficiari, ceea ce a condus la crearea unui prejudiciu de 50.000 lei. Alte „scăpări“ ale celor de la Recons au constat în angajarea şi achitarea unor cheltuieli facturate de către mai mulţi furnizori peste nivelul celor facturate şi încasate de la beneficiarii finali ai lucrărilor, precum şi achitarea unor valori materiale către furnizori în condiţiile în care acestea au fost suportate din resursele financiare ale societăţii, ceea ce a însemnat un prejudiciu de 21.000 lei; cedarea de către conducerea SC Recons SA, în detrimentul intereselor societăţii, a unor lucrări de reparaţii către o societate privată, în condiţiile în care tranzacţiile între cele două societăţi nu s-au efectuat pe bază de contract de subantrepriză, iar comenzile emise către agentul economic privat nu au avut la bază acordul scris al Primăriei, conform clauzelor contractelor încheiate între SC Recons SA şi unitatea administrativ teritorială; nespecificarea în comenzile emise de către SC Recons SA Arad a naturii lucrărilor ce urmează a fi executate, a volumului lor şi a preturilor unitare de deviz, concomitent cu efectuarea decontării facturilor emise de către beneficiar fără existenţa unor situaţii de lucrări, cât şi a proceselor verbale de recepţie a lucrărilor, facturile în cauză neincluzând nici elemente cantitative şi valorice care să confirme exactitatea şi realitatea prestaţiilor efectuate, fiind cauzat un prejudiciu în valoare de  575.000 lei. Cei de la Curtea de Conturi nu au fost de acord nici cu acordarea membrilor comisiei de cenzori de la SC Recons SA a unor indemnizaţii lunare. Motivul? Nu existau documentele justificative în mă­- sură să ateste îndeplinirea legală a atribuţiilor legale, astfel încât a fost stabilit un prejudiciu de 35.000 lei. În încheiere, trebuie spus că și la Recons, la fel cum s-a întâmplat la Primărie, au fost decontate anumite cheltuieli de deplasare pe bază de documente justificative (ordine de deplasare) care nu au îndeplinit ca­litatea de document justificativ, abatere care a generat producerea unui prejudiciu de 9.000 de lei.
Și totuși se poate…
Dacă Reconsul este entitatea cu cele mai mari prejudicii, trebuie spus că, atât Poliția Locală, cât și Centrul Municipal de Cultură, două structuri care funcționează în subordinea CLM, se pot lăuda că nu au avut niciun prejudiciu și nici nu au ratat încasarea unor venituri suplimentare.

Recomandările redacției