Curtea de ConturiUn raport al Curţii de Conturi a scos la iveală faptul că, în urmă cu doi ani, Primăria Şiştarovăţ a pierdut peste trei miliarde de lei vechi ca urmare a faptului că angajaţii nu şi-au îndeplinit cum scrie la carte atribuţiile de serviciu. Suma este destul de mare, având în vedere faptul că Primăria Şiştarovăţ are un buget foarte mic.
Raportul Curţii de Conturi a fost dat publicităţii anul acesta, fiind efectuat în urma controalelor efectuate în 2011, pentru activitatea desfăşurată în 2010. Astfel, la capitolul venituri suplimentare care nu au fost încasate, auditorii au estimat că acestea se ridică la 309.000 de lei, adică 3,09 miliarde de lei vechi. Abaterile financiar contabile descoperite au fost estimate la opt mii de lei, iar prejudiciile la patru mii de lei. „În contabilitatea instituţiei, nu au fost înregistrate unele datorii fată de furnizori, pro­venind din anul 2010 şi achitate în exerciţiul financiar 2011. Controlul intern/managerial nu a fost organizat şi exercitat în conformitate cu prevederile legale, nefiind astfel asigurate condiţiile care să permită realizarea atribuţiilor unităţii adminis- trativ-teritoriale în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă. Nu a fost organizată acti­vitatea de audit public intern, nefiind astfel asigurat cadrul legal care să permită o îmbunătăţire a activităţilor unităţii administrativ-teritoriale şi să o sprijine în îndeplinirea obiectivelor acesteia”, susţin auditorii Camerei de Conturi Arad.
Firme avantajate la plata   impozitelor
Semnatarii raportului mai arată că în cazul a patru contribuabili – persoane juridice, la stabilirea impozitului pe clădirile aflate în proprietatea acestora, care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă, nu s-a avut în vedere cota de impozitare de 5 % aprobată prin hotărârea Consiliului Local. În acest caz, contravaloarea abaterilor a fost estimată la 284.000 de lei.
„În cazul unor clădiri proprietate publică a unităţii administrativ – teritoriale, închiriate la două persoane juridice, organele fiscale ale Primăriei nu au procedat la stabilirea taxelor pe clădiri datorate de chiriaşi. Nici în cazul închirierii unui teren din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale nu au fost luate măsuri de stabilire a taxei pe teren datorată de chiriaş – persoană juri­dică”, se mai arată în raport.
Echipa de control a mai descoperit că nu au fost aplicate succesiv sau concomitent toate procedurile de execu­tare silită, somaţii, înfiinţarea de popriri, instituirea de sechestre şi valorificarea bunurilor supuse sechestrului, pentru atragerea la bugetul local a creanţelor restante. Auditorii au mai descoperit că nu a fost organizată şi nu s-a făcut inspecţia fiscală, nefiind prezentat nici un act de control întocmit în anul 2011, care să ateste că ar fi fost verificate bazele de impunere, legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obli­- gaţiilor de către contribuabili, respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente. „Nu a fost efectuată cel puţin odată la trei ani, reevaluarea activelor fixe corporale de natura construc­ţiilor şi terenurilor, ultima reeva­- luare fiind realizată în anul 2004. În exerciţiul bugetar 2011 a fost acordat, în mod necuvenit, angajaţilor primăriei– funcţionari publici şi personal contractual un spor de fidelitate inclus în salariul de bază, cu toate că acest spor nu a fost prevăzut de normele legale în vigoare”, se mai arată în raport.
Reprezentanţii Camerei de Conturi Arad anunţă astfel că pentru înlăturarea neregulilor constatate a fost emisă o decizie care vizează „stabilirea întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor de recuperare a acestora, urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare res­tante, precum şi  înlăturarea abaterilor constatate în activitatea finan- ciar-contabilă şi fiscală, măsuri care au avut în vedere şi recomandările echipei de audit.”

Recomandările redacției