conarUn raport al Curţii de Conturi scoate la iveală noi nereguli la Primărie. Echipa de control care a verificat cheltuielile făcute în 2010 a constatat că SC Conar SA şi SC Confort SA,  care fac parte din grupul Izometal-Confort, reprezentat la Arad de vecinul de duplex al primarului Gheorghe Falcă, au primit ilegal bani de la Primărie. Deşi prejudiciul descoperit nu a fost mare şi în cele din urmă a fost recuperate datorită auditorilor care au impus acest lucru, trebuie spus că firmele de casă ale primarului au încasat diferite sume de bani pentru lucrări pe care nu le-au prestat sau au fost plătite mai bine decât au cerut în oferta prezentată Primăriei, ceea ce este foarte grav. Asta, în condiţiile în care autorităţile locale invocă lipsa fondurilor ori de câte ori se trezesc în faţa un proiecte dorite de arădeni, dar nedorite de primar. „Antreprenorul S.C. Conar S.A a executat în anul 2010 lucrări de întreţinere şi de reparaţii străzi, care au făcut obiectul contractului nr.35823/17.06.2010. Din verificarea situaţiilor de lucrări facturate şi plătite s-a constatat că în cazul lucrărilor care au făcut obiectul  fac­turii FF nr.30056/30.07.2010, la articolul de deviz DF 24A1 «Semnalizare rutieră» a fost facturată o cantitate  de 40 bucăţi, faţă de cantitatea de şase bucăţi, real montate,  şi prevăzute în devizul ofertă aferent lucrării în cauză”, se arată în raport. Astfel, auditorii susţin că s-a plătit suma de 9.448 lei fără a se respecta dispoziţiile legale care reglementează  efectuarea cheltuielilor bugetare, care stipulează obligativitatea verificării realităţii sumei datorate pe bază de  documente justificative care să ateste operaţiunile respective. De menţionat că documentele justificative care însoţesc instrumentele de plată trebuie să certifice executarea serviciilor în conformitate cu angajamentele legale încheiate.
Facturi umflate
O altă plată ilegală a fost făcută către SC Confort SA Timişoara. „Din verificarea cheltuielilor pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi, contractate şi executate de S.C. Confort S.A. Timişoara, au  rezultat unele ne­reguli  fiind  lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli nejustificate le­gal în valoare totală de 67.087 lei”, se mai arată în raport. În continuare, echipa de control prezintă detailat mo­dul în care au fost umflate facturile. „La factura nr.0008177/07.04.2010, plătită cu O.P. nr. 2322/27.05.2010, în situaţia de lucrări anexată, la articolele de deviz TRI1AAO1C2 –  Încărcare material şi TRO1A10P – Transport rutier pământ şi moloz,  au fost cuprinse cantităţi de lucrări mai mari cu 3.605,7 to respectiv cu 3.599,6 to, decât cele prevăzute în ofertă, corespunzătoare  acestor articole de deviz, fapt ce a condus la plata nejustificată legal a su­mei de 53.771 lei. La factura nr.13627/03.11.2010, plătită cu O.P. nr. 5391/23.11.2010, în situa­ţia de lucrări, la articolele de deviz DF 24A1 – Semnalizare rutieră şi DF 27A1 Piloţi de dirijare rutieră, au fost cuprinse în mod nejustificat cantităţi mai mari decât cele prevăzute în ofertă, situaţia diferenţelor constatate în sumă de 12.760 lei, fiind  redată în anexa nr.65. La factura nr.13633/24.11.2010, achitată cu O.P.nr.5861/17.12.2010, în situaţia de lucrări, la articolul de deviz DI02F2 – Frezat asfalt, a fost aplicat un preţ unitar mai mare decât cel acceptat în devizul ofertă, fapt ce a determinat  plata nejustificată a sumei de 556 lei”, susţin autorii raportului. Aceştia mai spun că prin deficienţele constatate, care s-au datorat funcţionării ineficiente a controlului intern exercitat de Serviciul „Întreţinere şi reparaţii căi de comunicaţii terestre”, au fost încălcate mai multe prevederi  legale, iar  fondurile publice nu au fost admi­nistrate în condiţii de eficienţă. „Con­secinţa economico-financiară a acestor cheltuieli nelegale o constituie diminuarea resurselor buge­tului local şi implicit denaturarea situaţiilor financiare cu această sumă”, se mai arată în raport.

Recomandările redacției