Curtea de ConturiCurtea de Conturi a României a dat publicităţii raportul public pe 2012, finalizat la sfârşitul anului trecut. În raport apar numele mai multor instituţii publice din judeţ, care au tratat cu superficialitate prevederile legale cu privire la modul în care pot fi cheltuiţi banii publici.  În mod neaşteptat, printre entităţile la care au fost descoperite nereguli se află şi UM 01249 Arad. Astfel, la capitolul „exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, auditoria susţin că la UM 01249 Arad şi Statul Major al Forţelor Aeriene, consumurile de utilităţi nu au fost înregistrate în contabilitate pe cheltuieli în perioada la care se referă, fiind încălcat principiul contabilităţii pe bază de angajamente”. Alte nereguli depistate au constat şi în  „nevirarea la bugetul de stat a obligaţiilor faţă de terţi creditori prescrise”. „La UM 01249 Arad, la 31.12.2012, în soldul contului «Creditori diverşi» şi «Alte datorii în legătură cu personalul» sunt înregistrate garanţii de participare la proceduri de achiziţii publice depuse de ofertanţi în anul 2009, a căror restituire nu a fost solicitată de către creditorii în cauză înăuntrul termenului de prescripţie. În timpul controlului, sumele respective au fost virate la bugetul de stat”, se arată în raport.

Curtea a pus ochii pe CAS

În ceea ce priveşte Casa de Asigurări de Sănătate, echipa de control  a descoperit că nu au fost aplicate procedurile de executare silită pentru încasarea sumelor restante la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi calculul majorărilor de întârziere datorate de persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea o face ANAF. Astfel, în cazul caselor din Arad, Bacău, Constanţa, Gorj, Mureş, Prahova, Satu Mare sumele care ar fi trebuit să fie încasate ating 14.763.000 lei. Autorii raportului mai susţin că la CAS-urile din Alba, Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Constanţa, Dolj, Gorj, Mureş, Prahova, Satu Mare, Vrancea, Teleorman şi Timiş au fost aduse prejudicii în valoare de 1.475.000 de lei prin „validarea nelegală a prescripţiilor medicale, cu compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, pensionarilor care beneficiază de pensii de până la 700 lei, şi care realizau venituri şi din alte activităţi”. De asemenea, validarea şi decontarea unor servicii medicale, (asistenţă medicală primară, îngrijiri la domiciliu şi servicii paraclinice), ca fiind prestate pacienţilor înregistraţi, în acelaşi timp şi în aceeaşi perioadă, ca fiind spitalizaţi au produs prejudicii de 1.267.000 lei  la CAS-urile din Alba, Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Dolj, Gorj, Prahova, Mureş, Satu Mare, Suceava, Timiş, Teleorman şi Vrancea. Autorii raportului mai vorbesc despre decontarea unor medicamente compensate în tratamentul ambulatoriu şi a unor servicii paraclinice, în baza reţetelor prescrise de medicii de familie unor persoane care, la data emiterii acestora, erau decedate. Prejudiciul se ridică la 687.000 de lei, acest tip de nereguli fiind depistat la Arad, Argeş, Buzău, Constanţa, Cluj, Dolj, Mureş, Prahova, Satu Mare, Timiş şi Teleorman. De asemenea, un prejudiciu de 414.000 de lei a fost adus de casele din Alba, Arad, Bihor, Buzău, Constanţa, Gorj şi Satu Mare, prin „validarea nelegală a prescripţiilor medicale, pe acelaşi cod de boală şi în aceeaşi lună”.

Igrasie la blocul de pe strada Madrid

Auditorii Curţii de Conturi au descoperit nereguli şi atunci când au analizat eficacitatea investiţiilor efectuate de ANL în perioada 2010-2012 prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Printre problemele depistate, în urma unui control făcut  la Ineu se vorbeşte despre „crearea posibilităţilor de creştere a cheltuielilor cu asigurarea reparaţiilor generate de degradarea construcţiilor, având în vedere că, după recepţia la terminarea lucrărilor, aceste locuinţe nu sunt folosite”. Astfel, în cazul blocului de pe strada Madrid, din Ineu, se arată că există igrasie la subsol şi parter.

Recomandările redacției