Erika StarkReprezentanţii Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad anunţă că titularii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei şi a dosarului de hrană la Cantina Municipală Arad au obligaţia să depună la dosarele respective, la începutul anului şcolar, o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii şi dacă beneficiază, sau nu, de bursă şcolară. Adeverinţa mai trebuie să conţină numele şi prenumele copiilor, precum şi codul numeric personal al acestora.
„În ca­zul neprezentării acestei adeverinţe, până la data de 25 noiembrie 2013, dreptul la alocaţie şi la hrană încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu îndeplineşte respectiva con­diţie”, a declarat Erika Stark, di­rectorul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad.
(C.U.)

Recomandările redacției