Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a anunţat, joi, că în perioada 22-25 iulie 2013, se va face validarea fișelor SIVECO pentru absolvenții promoției 2013, înscrişi la Concursul de Titularizare 2013.
Candidații se vor prezenta la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Arad pentru vali­darea înscrierii. Validarea se face prin sem­nătura, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului.
Astfel, luni, 22 iulie, validările se fac între orele 11.00 – 14.00, marți, 23 iulie, între orele 11.00 – 14.00, miercuri, 24 iulie, între orele 11.00 – 14.00, şi joi, 25 iulie, între orele 11.00 – 14.00.
Documentele pe care trebuie să le aducă absolvenții promoției 2013, pentru completarea dosarului de înscriere la Concursul de Titularizare 2013 sunt: copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/ şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul peda­gogic şi copie legalizată după foaia matri­colă. Neprezentarea la validarea fișei atrage anularea înscrierii la titularizare.    (Ş.M.)

Recomandările redacției