sedinta_guvern

Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute, conform metodologiei Uniunii Europene /UE/, pentru sfârşitul anului 2012, este de 38,1% din PIB, în timp ce datoria guvernamentală netă (reprezentând datoria guvernamentală brută diminuată cu rezerva în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului) este estimată la 35,5 % din PIB, potrivit Strategiei Fiscal-Bugetare 2013-2015 /SFB/ revizuită.

Pentru sfârşitul anului 2013, pe fondul unui deficit bugetar sub 3 % din PIB se estimează că nivelul datoriei guvernamentale brute va fi de

La nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene, atât la sfârşitul anului 2011 cât şi la sfârşitul semestrului I 2012, România se situa pe locul 4 între statele UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare după Estonia (7,32%), Bulgaria (16,53%) şi Luxemburg (20,94%). Statele membre UE cu cel mai ridicat nivel de îndatorare la sfârşitul semestrului I 2012 erau Grecia (150,3%), Italia (126,1%), Portugalia (117,5%), Irlanda (111,5).  38,7% din PIB, iar datoria guvernamentală netă de 36,2 % din PIB.

Potrivit SFB, procesul de consolidare fiscală şi îndeplinirea obiectivului pe termen mediu privind deficitul structural (1% din PIB) vor determina un trend descrescător al necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar în termenii cash. Strategia de finanţare a deficitului bugetar pentru anul 2013 prevede finanţarea în proporţie echilibrată din surse interne şi externe.

SURSA: http://www.agerpres.ro

Recomandările redacției