OLYMPUS DIGITAL CAMERAConducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad ţine să reamintească contribuabililor că marţi este ultima zi în care se mai pot depune declaraţiile pentru venizurile obţinute din activităţile agricole. „Termenul de depunere a declaraţiei fiscale (formularul 221) pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit a fost prelungit până la data de 25 iunie 2013, prin Legea nr. 168/2013 pu­blicată în M.O. nr. 310/29 mai 2013”, a declarat Marius Drăgănescu, directorul executiv al DGFP Arad. Acesta a ţinut să precizeze că au apărut anumite modificări în ceea ce priveşte limitele până la care nu se plăteşte impozit. „Au fost modificate în sprijinul contribuabi­lilor unele limite referitoare la supra­feţele cultivate/capetele de animale/ familiile de albine deţinute, până la care nu se plăteşte impozit precum şi nivelul anumitor norme de venit. Aceste noi valori ale normelor de venit modificate vor fi luate în considerare de contribuabili la comple­tarea declaraţiei. Contribuabilii, persoane fizice, care nu şi-au îndeplinit această obligaţie sunt aşteptaţi la sediile administraţiilor finanţelor publice. De asemenea, în cazul contribuabililor care au depus deja declaraţia până la data de 27 mai 2013, iar limitele de neimpozitare şi/sau respectiv normele de venit au fost modificate prin legea de aprobare, vor depune o nouă declaraţie în ca­drul aceluiaşi termen de 25 iunie 2013 pentru a putea beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile”, a mai spus Drăgănescu.
Reprezentanţii DGFP prezintă şi câ­teva exemple, în ceea ce priveşte modi­ficările apărute. Astfel, la cartofi s-a re­dus norma de venit de la 3.488 lei la 2.900 lei/ha; la legume în câmp, de la 4.001 lei la 2.326 lei/ha; la legume în spaţii protejate, de la 8.033 lei la 5.117 lei/ha, iar la pomi pe rod norma de venit s-a redus de la 4.709 lei la 3.800 lei/ha. În ceea ce priveşte viile pe rod, sunt scutite suprafeţele de până la un hectar, faţă de scutirea anterioară care era până la 0,5 hectare. În cazul oilor, se va plăti impozit doar peste 50 de capete, iar norma de venit a fost redusă de la 65 la 47 lei/cap de animal. Reduceri au fost aplicate şi în cazul albinelor. Cei care au până la 75 de familii nu vor plăti niciun leu, iar albinarii care deţin stupid peste această limită beneficiază de reducerea normei, de la 98 la 40 lei/familie. De menţionat că impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% la norma de venit.

Recomandările redacției