În urma ședinței de alegeri la Colegiul Medicilor Dentiști din Ju­dețul Arad, la urne s-au prezentat, pentru a-și exercita dreptul de vot, 63 de membri din totalul de 515.
Ca urmare a neîndeplinirii cvorumului de 2/3 din numărul de membri cu drept de vot, conform Regulamentului intern, se va desfășura un al doilea tur de scrutin, programat sâmbătă, 5 decembrie, 2015, între orele 8 și 16, în ace­eași locație: Hotel Continental Arad.
La cel de-al doilea tur de scru­tin alegerile vor fi validate indi­fe­rent de prezența la vot.
Cei 29 de membri pentru Consiliul Județean al CMDR Arad, cei 15 membri pentru Adunarea Ge­nerală Națională și cei trei cenzori vor fi aleși în ordinea numărului de voturi primite.

Recomandările redacției