Fie că vorbim despre șomeri care își găsesc cu greu un serviciu, cum sunt cei peste 45 de ani, sau de tinerii care nu ai experiență – este clar că, angajatorii nu prea vor să ia la muncă categorii dezavantajate pe piața muncii. Statul stimulează financiar patronii de firme să angajeze diverse categorii care își găsesc cu dificultate un job, dar angajatorii tot nu iau în calcul aceste stimulente.
Categoriile dezavantajate pe piața muncii sunt în funcție de domeniu – tinerii fără experiență, persoanele trecute peste 45 de ani, persoanele cu dizabilități și chiar cei care ar trebui să facă naveta ca să ajungă la serviciu. Pentru toate aceste ca­tegorii există stimulente – un fel de subvenții de la stat care să îl determine pe angajator să primească la muncă persoane greu angajabile.
Angajatorii pot beneficia de aceste subvenții și pot face mult bine unor persoane care deși au dorință de muncă, din varii aspecte intră în rândul șomerilor greu angajabili. Toate aceste măsuri pe piața muncii sunt promovate de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Arad, instituția care se ocupă de șomeri și de gestionarea acestor subvenții de la stat.
De această dată, AJOFM a lansat un anunț ce vizează ucenicia la locul de mun­că, primirea la muncă a ucenicilor adu­cându-se angajatorilor subvenții.
Agenția acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condițiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
Prin ucenicia la locul de muncă, se urmărește obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă.
Cu toate acestea, cel puțin la nivel de Arad, aceste măsuri nu par să funcționeze, nu par să dea roare. „La nivelul județului Arad sunt încheiate două contracte de stagiu, respectiv cinci contracte de ucenicie”, a spus Mihaela Jude, inspector superior la Compartimentul. Analiză şi Statistică Piața Muncii din cadrul AJOFM Arad. Măsurile nu funcționează nu doar din vina angajatorilor, ci, în acest caz și din cauza tinerilor care nu vor să treacă prin etapa de „ucenic“, ci vor să câștige salarii, dacă se poate, la același nivel ca și cei cu experiență.
La nivel de țară, sunt încheiate puțin peste 3.000 de contracte de ucenicie.
Ce trebuie să știe angajatorii și cei care vor să fie ucenici
Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Prin această formă de pregătire, ce poate fi între șase luni și trei ani, pentru calificări de la nivelul 1 până la 4, ucenicul poate dobândi competențe profesionale, angajatorul obligându-se să-i asigure condițiile necesare pregătirii teoretice și practice.
Durata timpului de muncă este de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de șase ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.
Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se finali­zează printr-un certificat de calificare profesională.
De asemenea, pentru a asigura tran­ziția absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu, pe o perioadă de șase luni de la debutul lor în profesie.
„Angajatorii care încheie contract de stagiu în condițiile Legii nr.335/ 2013 beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cuantum de 2.250 lei/lună, pentru fiecare contract de sta­giu încheiat. Suma lunară se acordă angajatorilor de la data încheierii contrac­- tului de stagiu și proporțional cu timpul efectiv lucrat“, explică Mihaela Jude, inspector al AJOFM.
Situație dramatică în cazul celor cu dizabilități
Durata contractului de stagiu este de șase luni. În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverință de finalizare a stagiului.
În cazul persoanlor cu dizabilități, apte să muncească lucrurile sunt grave. Și asta pentru că angajatorii sunt obligați să îi angajeze și cu toate acestea, nu o fac.
Și în acest caz, agențiile de șomaj acordă subvenții, pe o perioadă de 12 luni, angajatorilor care încadrează persoane cu handicap pe perioadă nedeterminată, cu condiția menținerii în activi­- tate cel puțin 18 luni de la data angajării. Subvenția lunară este de 2.250 de lei și se acordă proporțional cu timpul lucrat. Fie pentru că nu știu, fie pentru că nu vor, firmele nu procedează în consecință și sute de persoane cu handicap, capabile să muncească rămân cu unica sursă de venit – indemnizația.
Nici persoanele cu dizabilități nu își cunosc drepturile și anume, acela de a putea fi luat la muncă, în anumite condiții. Dar aici vorbim de chestiuni delicate, de oameni care pe lângă handicapul fizic suferă emoțional de pe urma prejude­căților și neînțelegerii celor din jur. Sătui să fie tratați inferiori și fără speranță, mulți nici nu încearcă să își găsească de muncă neputând să își mai asume refuzuri.
Potrivit AJOFM Arad, anul acesta, doar cinci persoane cu dizabilități au călcat pragul agenției, pentru a se informa în ce condiții și unde s-ar putea angaja.

Recomandările redacției