Numărul racordărilor consumatorilor casnici la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi la reţelele de distribuţie a energiei electrice nu a crescut, deşi legislaţia în domeniu a fost modificată tocmai pentru a stimula acest proces, arată Consiliul Concurenţei, în urma unei analize. Autoritatea de concurenţă recomandă adaptarea legislaţiei astfel încât să permită autorităţilor locale finanţarea în întregime a lucrărilor de dezvoltare a reţelelor, finanţarea putând fi asigurată în acest caz din resursele locale sau prin accesarea de fonduri naţionale şi/sau comunitare de investiţii. În ultimii ani, autoritatea de concurenţă a aplicat sancţiuni de peste 10 milioane euro unor companii care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor conexe distribuţiei de gaze sau de energie pentru încălcarea normelor de concurenţă. „Numărul racordărilor consumatorilor casnici la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi la reţelele de distribuţie a energiei electrice nu a crescut, deşi legislaţia în domeniu a fost modificată tocmai pentru a stimula acest proces„, a afirmat Consiliul Concurenţei în urma unei analize. Creşterea numărului de racordări ar conduce expansiunea pieţelor de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale către consumatorii casnici şi, implicit, la creşterea portofoliului furnizorilor existenţi şi la apariţia de noi furnizori pe piaţă. Cu toate acestea, conform informaţiilor deţinute de autoritatea de concurenţă, deşi numărul de cereri de racordare la reţelele de distribuţie depuse de clienţii casnici a crescut, nu s-a înregistrat şi o majorare a lucrărilor de racordare, deci a locurilor de consum casnic. Astfel, în cazul energiei electrice, în timp ce numărul cererilor de racordare primite de operatorii de distribuţie, în primul semestru din 2021, din partea clienţilor casnici a crescut cu 31% faţă de semestrul 1 din 2020, numărul locurilor de consum a crescut cu doar 1,4%. În cazul gazelor naturale, numărul cererilor de racordare transmise de clienţii casnici a crescut cu circa 170% în semestrul întâi din 2021 comparativ cu semestrul 1 2020, în timp ce numărul locurilor de consum a crescut cu doar 3,6%. (sursa: news.ro)

Recomandările redacției