Odată anunțată demararea programului de despăgubiri pentru pestă porcină, crescătorii afectați sunt interesați cum pot obține ajutor de la stat și cum este calculate despăgubirile.
Fermierii care creşteau porci în gospodăria proprie şi care şi-au pierdut animalele din cauza pestei porcine africane vor putea solicita sprijin de stat, dacă suinele aveau sub greutatea standard de 110 kilograme în momentul sacrificării.
Măsura este compensatorie faţă de despăgubirile prevăzute deja, iar valoarea maximă a sche­mei de ajutor, va ajunge la 80 de milioane de euro, până în 2020. România are însă nevoie de acordul Uniunii Europene pentru a demara programul.
În proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care reglementează acest ajutor de stat se arată: „Ajutorul de stat reprezintă omăsură compensatorie acordată crescătorilor de porcine, persoane fizice ale căror animale au fost sacrificate la greutăți aflate sub greutatea standard de valorificare de 110 kilogra­me, care cresc porcine pentru consum familial, sezonier, tra­dițional în perioada sărbătorilor de Crăciun, dar și pentru valorificarea pe piața liberă, în aceeași perioadă și obți­nerea unor minime venituri care să le permită reluarea producției agricole pentru anul următor”.
Condiții și calcul
Valoarea despăgubirii de stat se va stabili ca diferenţă între valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare, 110 kilo­- grame, şi valoarea din fişa de eva­luare pentru animalele ucise sub greutatea standard de abatori­zare. Valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare se calculează prin înmulţirea greu­tăţii de 110 kilograme cu preţul/ unitatea de măsură pusă în aplicare de Comisia de
Mai precis, dacă un porc avea 90 de kilograme când a fost sa­crificat, kilogramele acestuia sunt înmulțite cu preţul din grila jude­ţeană. Bugetul de stat va plăti cuan­tumul rezultat. Ceea ce rămâne din sumă, până la valoarea porcului la greutatea standard, este cea achitată sub formă de ajutor de stat.
Ca să poată beneficia de ajutor de stat, beneficiarii trebuie să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea de plată a ajutorului de stat, însoţită de următoarele documente justificative: a) copie de pe procesul verbal de ucidere, obținută de la DSVSA județeană; b) copie de pe fișa de evaluare, obținută de la DSVSA județeană; c) copie de pe cartea de identitate; d) dovadă cont bancar.
Perioada de depunere a cere­rilor de plată a debutat odată cu luna octombrie a anului 2018, şi se încheie cu luna octombrie a anului 2020. Acordarea ajutorului se face în termen de 30 de zile pentru cererile de plată depuse în luna anterioară. Prin excepţie, plata ajutorului pentru cererile de plată depuse în luna decembrie, se face până în data de 10 martie, inclusiv.

Recomandările redacției