Primăria Municipiului Arad organizează joi 27.01.2022, ora 16:00, dezbaterea publică online  pe marginea studiului de oportunitate depus în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru inițierea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U. – Locuințe colective, zonă comerț, servicii și dotări, amplasament – municipiul Arad, str. Podgoriei. Este vorba de studiul depus în vederea emiterii avizului de oportunitate pentru inițierea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Schimbare destinație din curți – construcții, în acces pentru imobilul din Arad str. Păstorului nr. 10 în vederea corelării cu „PUZ  – Locuințe colective, zonă comerț, servicii și dotări, amplasat pe CF 317853, CF 307518, CF 323240, CF 311087 Arad”.  Documentația se află  în cprima etapă 1 de informare și consultare a populației, conform Or. MDRT nr. 2701/2010. Documentele supuse dezbaterii publice pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro, secțiunea Activități Curente – Autorizații, Atestate, Informări – Urbanism – Informări în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/ 2010 privind  elaborarea/revizuirea documentațiilor de urbanism – Anunţuri de intenţie elaborare documentaţii de urbanism –  09.08.2021 – mun. Arad CF 317853, CF 307518, CF 311087, CF 323240, CF 318024 Arad și 01.11.2021 – municipiul Arad, str. Păstorului nr.10, CF 318024 Arad. Primăria Municipiului Arad face precizarea că dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM, timp de 40 de minute. Această sesiune poate fi prelungită cu încă o sesiune cu aceeași durată, dacă se constată această necesitate. Persoanele care doresc să participe online la dezbatere vor anunța până cel târziu la data de 25.01.2022, ora 14:00 intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro  Se vor preciza: numele, numărul de telefon, instituția/organizația pe care o reprezintă și adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online.  Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii vor trebui să specifice acest lucru în cadrul aceluiași e-mail. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant. Transmiterea solicitării de participare la dezbaterea publică reprezintă acordul explicit al expeditorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Recomandările redacției