Directorii și reprezentanții de instituții deconcentrate au fost chemați la începutul acestei săptămâni la o nouă ședință a Colegiului Prefectural. S-au dezbătut mai multe subiecte, între care obiectivele planului de guvernare, pe plan local și respectarea securității în muncă în firme.
Prefectura a prezentat un program orientativ privind subiectele ce vor fi dezbătute în perioada următoare, în cadrul ședințelor.
Unul dintre punctele supuse atenției la ședința din 6 februarie s-a referit la planul de acțiune pentru realizarea în acest an, a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă a prezentat o informare privind modul de res­pectare a cerințelor legislative pe linia de sănătate și securitate în muncă la angajatorii din județ. A fost prezentată o situație a controalelor derulate, precum și a numărului de accidente de muncă înregistrate anul trecut.
Nu în ultimul rând, a fost prezentată o situație cu activitățile desfășurate in cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri Oradea – Sistemul Hidrotehnic Independent Criș Alb Chișineu Criș .
Arădenii interesați de punctele dezbătute pot consulta documentele pe site-ul Prefecturii Arad, la secțiunea Colegiu Prefectural.
(S.S)

Recomandările redacției