Sambateni 2În perioada martie – aprilie 2013, școala noastră găzduiește desfășurarea proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul s-a născut din nevoia societăţii contemporane de a dezvolta continuu resursele umane din educaţie şi, implicit, din nevoia permanentă de a creşte calitativ oferta educaţională.
Scopul proiectului este de a oferi un învăţământ de calitate elevilor din mediul rural. Pentru aceasta, proiectul urmărește îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale prin schimbarea fundamentală a mentalităţii şi a modului de abordare a actului profesoral.
Grupul-ţintă vizat în acest proiect este constituit din 6.000 de cadre didactice din învăţământul obligatoriu din mediul rural din 5 judeţe selectate pe baza rezultatelor scăzute obţinute la testările naţionale: Arad, Tulcea, Sibiu, Călăraşi şi Braşov.
La acest proiect participă un număr de 30 de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Sabin Manuilă” Sâmbăteni, Școala Gimnazială Păuliș și Școala Gimnazială „Corneliu Micloși” Covăsânț.
Programul este gândit şi structurat astfel încât să fie flexibil şi să poată fi adaptat în parte la condiţiile particulare din fiecare şcoală beneficiară. Activităţile, derulate numai în şcoală, nu vor afecta procesul educativ. În acelaşi timp, nu va fi afectat orarul zilnic, iar participanţii vor proveni doar din localităţile de reşedinţă. Un alt avantaj este derularea aceluiaşi program de formare în rândul cadrelor didactice dintr-o şcoală, fapt ce facilitează consolidarea echipei şcolii.
Proiectul îşi propune, de asemenea, să familiarizeze cadrele didactice cu folosirea mijloacelor TIC în cadrul procesului de predare-învăţare. Astfel, în cadrul proiectului, va fi dezvoltat un portal care va conţine instrumente de comunicare pentru coordonatori, mentori, formatori şi monitori şi resurse de formare pentru cadrele didactice. Portalul va contribui la formarea unei comunităţi de practici pentru şcolile şi cadrele didactice participante la proiect. De asemenea, va asigura şi desfăşurarea sesiunilor de formare-mentorare-consiliere la distanţă. Această ofertă va duce la mai buna participare a elevilor la procesul educa­ţio­nal, sporirea performanţelor şcolare cât şi la prezenţa activă a părinţilor şi a comunităţii în viaţa şcolii.
Directorul unităţii de management a proiectului cu finanţare externă din cadrul MEN, profesorul Tiberiu Valter, a fost într-o vizită de monitorizare, joi, la şcoala din Sâmbăteni.

Recomandările redacției