Persoanele care nu îşi găsesc un loc de muncă, pentru că vin din familii dezorganizate, aparţin unor grupuri vulnerabile ori suferă de diferite diza­bilităţi vor fi ajutate să se angajeze. Sprijinirea acestor categorii de persoane ar urma să se realizeze în cadrul unor proiecte finanţate din bani europeni. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului depune în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, câteva proiecte pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate social. Consiliul Jude­ţean, în subordinea căruia se află DGASPC Arad va susţine implementarea proiec­telor, dacă acestea vor primi finanţare nerambursabilă.
Mai multe proiecte sunt depuse de DGASPC în cadrul POSDRU 2007 – 2013. Unul dintre acestea este „Projob – Acţiuni pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile din judeţul Arad “, proiect a cărui valoare este, de asemenea, de aproape 2,25 milioane de lei. Tot atâta ar putea avea bugetul „Egalitate în şanse la o viaţă împlinită“, proiect ce ar urma să faciliteze accesul la educaţie şi integrare pe piaţa muncii, a persoanelor dezavantajate social. Nu în ultimul rând, proiectul „Centrul de Incluziune Socială CENIS VELEITA“ ar urma să fie derulat în parteneriat cu Asociaţia de Formare şi Consiliere. În cadrul acestui proiect ar urma să fie acordat sprijin în vederea angajării, persoanelor cu situaţie materială precară, celor cu dizabilităţi şi celor de etnie romă. În cazul acestui proiect, bugetul total este de peste 1,75 mi­lioane de lei. Trebuie menţionat că, cel mai probabil nu toate proiectele vor beneficia de fonduri nerambursabile.

Recomandările redacției